Czyste powietrze w branży spożywczej

Powietrze jest nieodłącznym elementem wielu kluczowych procesów produkcyjnych odbywających się w obrębie branży spożywczej, zarówno w małych, jak i dużych zakładach fabrycznych. Dzieje się tak głównie dlatego, że powietrze jako medium energetyczne jest wydajne, proste w zastosowaniu, łatwo dostępne oraz bezpieczne w razie wycieku. W zakładach przemysłu spożywczego powietrze, szczególnie sprężone powietrze, posiada wiele zastosowań. Wykorzystywane jest najczęściej w celu:

  • Zasilania i sterowania napędami i narzędziami pneumatycznymi, takimi jak zawory czy siłowniki w automatycznych liniach stosowanych w procesach wypełniania, pakowania czy butelkowania. W systemach sterowania powietrze pełni rolę nośnika informacji.
  • Transportu pneumatycznego materiałów sypkich w rurociągach (takich jak sproszkowane mleko czy kakao) oraz transportu opakowań.
  • Suszenia lub chłodzenia produktów żywieniowych, np. po wyciągnięciu wypieków z pieca lub suszenia rozpyłowego produktów płynnych.
  • Czyszczenia opakowań lub form przed ich wypełnieniem półproduktami spożywczymi.
  • Filtrowania i napowietrzania np. wody w celu zwiększenia zawartości tlenu (stosowane przykładowo przy hodowli ryb).
  • Fermentacji, czyli dostarczaniu bakteriom fermentacyjnym tlenu przy produkcji takich produktów jak wino, jogurt czy ocet.
  • Przechowywania i pakowania próżniowego żywności.
  • Realizacji innych procesów, takich jak rozdrabnianie, drylowanie, rozpylanie, odpowietrzanie, zagęszczanie poprzez odsysanie materiałów proszkowych, udrażnianie, spulchnianie czy mieszanie.

Bez względu na sposób zastosowania powietrza, producenci żywności powinni mieć przede wszystkim na względzie fakt, że medium to musi spełniać odpowiednie wymogi jakościowe. Jest to jeden z kluczowych czynników decydujących o jakości wytwarzanych wyrobów, żywotności i płynności pracy wykorzystywanych przy produkcji komponentów i podzespołów, a przede wszystkim bezpieczeństwie konsumentów wyrobów końcowych. Nieodpowiednie przygotowanie powietrza może spowodować znaczne straty finansowe oraz stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności.

Powietrze wykorzystywane przy procesach produkcyjnych powinno być suche oraz wolne od wysokiego stężenia cząstek stałych, pyłów, oparów oleju, aerozoli, a także różnego rodzaju niewłaściwych gazów (tj. tlenku węgla, tlenku azotu, siarczków), pary wodnej czy mikroorganizmów (typu bakterie, wirusy, grzyby czy roztocza), wpływających na warunki sanitarno-higieniczne produkcji artykułów żywieniowych. Zanieczyszczenie produktu nawet kilkoma komórkami mikroflory może doprowadzić do jego zepsucia lub spowodować istotne problemy technologiczne (np. w przypadku zanieczyszczenia półproduktów w toku produkcyjnym).

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na wykorzystywanie powietrza w procesach wytwarzania, rosną też wymagania dotyczące jego jakości. Prawo żywnościowe wymaga od producentów artykułów spożywczych spełnienia określonych kryteriów, zapewniających bezpieczeństwo żywności. Dotyczą one głównie przestrzegania i utrzymywania właściwej higieny produkcji i otoczenia, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz systemami jakości HACCP i ISO. Współczesne, nowoczesne technologie wytwarzania zapewniają spełnienie tych wymagań i dbałość o właściwą jakość powietrza.

Nasza firma posiada w ofercie rozwiązania z zakresu pneumatyki pozwalające na odpowiednie przygotowanie powietrza, m.in. produkty marki CKD - siłowniki, zawory, filtry, reduktory, smarownice czy osuszacze. 

Więcej informacji na temat rozwiązań CKD w branży spożywczej:

Więcej informacji na temat przygotowania powietrza w branży spożywczej:

Komponenty służące do przygotowania powietrza w naszej ofercie:

Nowe wydanie broszury „Rozwiązania dla przemysłu spożywczego”

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem broszury „Rozwiązania dla przemysłu spożywczego”. Materiał zawiera przegląd komponentów z zakresu pneumatyki oraz mechatroniki, mających zastosowanie w branży spożywczej:

System odpylania dla branży spożywczej

Dbałość o odpowiednią jakość powietrza w zakładzie produkcyjnym w branży spożywczej była celem jednej z realizacji Działu Projektowego naszej firmy. Projekt miał na celu stworzenie systemu odpylania, którego rolą była eliminacja nadmiernego zapylenia mąką wykorzystywaną przy produkcji pierogów. 

Więcej informacji na temat projektu:

Z życia firmy

Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001:2015

Nasza firma po raz kolejny pozytywnie przeszła audyt certyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością, spełniając wymagania obowiązującej nowej normy - ISO 9001:2015.
ISO 9001 jest najbardziej uznanym standardem zarządzania przedsiębiorstwem i potwierdza, że usługi świadczone przez naszą firmę pozostają zgodne z odpowiednimi normami i spełniają wysokie standardy jakości.

Nominacja w konkursie Lider Polskiego Biznesu

Otrzymaliśmy nominację w kolejnej edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu, organizowanego przez Business Centre Club. Konkurs ma na celu wyróżnianie oraz nagradzanie firm osiągających dobre wyniki ekonomiczne, a przy tym wyróżniających się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy kraju, przestrzegających zasad etyki prowadzenia biznesu oraz prowadzących działalność społeczną i charytatywną.

Kontakt:

Menedżer Produktu CKD

Tomasz Rocławski
tel. +48 58 660 77 19
mob. +48 608 592 181
tro@bibusmenos.pl

Menedżer Produktu Yamada

Sławomir Grzywna
tel. +48 61 842 91 27
mob. +48 602 278 954
sg@bibusmenos.pl

Produkty polecane w tym miesiącu:

Filtry SFC marki CKD
Dzięki wkładom z aktywnymi jonami srebra, usuwają florę bakteryjną ze sprężonego powietrza.

Dmuchawy bocznokanałowe
Lekkie i zwarte urządzenia bezolejowe, przystosowane do pracy ciągłej, gwarantujące suche i czyste powietrze.

Pompy Membranowe Yamada FDA
Proste w obsłudze, zapewniają prostą i płynną regulację wielkości przepływu.