Społeczna odpowiedzialność BIBUS MENOS

Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu jest znane naszej firmie nie od dziś. Od początku istnienia staramy się kierować we wszystkich naszych działaniach zasadą równowagi, tak by zachować balans między wymiarem ekonomicznym a społecznym i ekologicznym naszej działalności, nie zapominając przy tym o poszanowaniu dla etyki biznesu.

Społeczna odpowiedzialność naszej firmy jest wynikiem przyjętej, przemyślanej strategii uwzględniającej interesy społeczne i ochronę środowiska oraz zaangażowanie na rzecz dobra pracowników firmy i ich rodzin, klientów, dostawców i otoczenia lokalnego oraz globalnego. Staramy się realizować nasze zadania w zgodzie z zasadami etycznymi, uczciwością, rzetelnością oraz wrażliwością społeczną. 

Działalność CSR naszej firmy obejmuje wiele obszarów, wśród których można wymienić:

 • zaangażowanie społeczne poprzez aktywną działalność charytatywną i uczestnictwo w lokalnych projektach naukowych na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym
 • troskę o środowisko naturalne
 • dbałość o relacje z personelem oraz z dostawcami i klientami, poprzez klarowną komunikację i dążenie do realizacji potrzeb interesariuszy

W efekcie podjętych działań wierzymy, że umocnimy nasze dobre relacje z otoczeniem, pracownikami, partnerami i kooperantami.

Działalność CSR w obszarze zaangażowania społecznego

Nasze zaangażowanie społeczne ma wiele wymiarów. Staramy się wspierać różne organizacje, w tym charytatywne, oraz inicjatywy społeczne.
Pragniemy na miarę naszych możliwości przyczyniać się do polepszenia jakości życia najbardziej potrzebujących. Organizujemy również programy praktyk studenckich oraz wykorzystujemy nasze możliwości technologiczne pomagając osobom niepełnosprawnym.

Poniżej wybrane fundacje, stowarzyszenia oraz inne organizacje, które mieliśmy przyjemność wesprzeć w ich działalności:

Działalność CSR w obszarze ochrony środowiska

Nasza troska o środowisko naturalne zaczyna się w miejscu pracy. Wprowadzenie usługi e-faktury dla naszych Klientów oraz informatyzacja wielu procesów wewnętrznych, skutecznie ograniczyła produkcję niepotrzebnej makulatury. Zredukowaliśmy również zużycie mediów poprzez wykorzystanie szeregu unowocześnień w naszym biurowcu (inteligentny budynek).

Proekologiczne zarzadzanie odpadami zapewnia nam odpowiednie segregowanie, powtórne wykorzystanie lub utylizację, a system zarzadzania odpadami niebezpiecznymi zakłada korzystanie wyłącznie z usług firm certyfikowanych, dzięki czemu mamy pewność, że odpady zostaną odpowiednio zutylizowane. Staramy się również podnosić świadomość ekologiczną naszych pracowników oraz oferować produkty przyjazne środowisku.

Działalność CSR w obszarze relacji z pracownikami

Kapitał ludzki jest jednym z fundamentów naszej firmy – od lat staramy się dbać o pracowników i kreować możliwie najlepsze warunki do pracy. Ważne jest, by osoby zatrudnione w BIBUS MENOS miały do nas zaufanie oraz wiedziały, że mogą polegać na swoim pracodawcy. Wierzymy, że dzięki działaniom na rzecz pracowników tworzymy warunki do długoletniej i satysfakcjonującej współpracy. 

Wsparcie pracowników BIBUS MENOS rozgałęzia się na trzy filary, obejmujące następujące obszary:

 • Promowanie zdrowego stylu życia

W tym zakresie nasze działania bazują m.in. na dofinansowaniu programów sportowych (BENEFIT), objęciu prywatną opieką medyczną naszych pracowników, promowaniu inicjatyw sportowych i występowaniu drużynowo jako BIBUS MENOS (np. w charytatywnym biegu Mikołajów). Ponadto w siedzibie firmy została utworzona siłownia dla pracowników, gdzie dwa razy w tygodniu organizowane są zajęcia sportowe z profesjonalnym trenerem fitness.

 • Wsparcie socjalne

W firmie od lat działa fundusz socjalny, z którego dofinansowujemy m.in. wakacje pracowników, przedszkola i podręczniki dla dzieci. Fundusz obejmuje również zapomogi dla pracowników i emerytów w trudnej sytuacji socjalnej oraz bony świąteczne.

 • Wsparcie rozwoju osobistego pracowników

Firma przeznacza środki na szkolenia pracowników i dofinansowuje studia. Naszym celem jest utworzenie przyjaznego środowiska pracy i utrzymanie satysfakcji pracowników na odpowiednim poziomie. Regularnie poszerzamy zakres naszych działań na rzecz pracowników, zgodnie z ich sugestiami.

Działalność CSR w obszarze relacji z dostawcami/klientami

Działalność naszej firmy w zakresie relacji z dostawcami oraz z Klientami staramy się realizować między innymi poprzez klarowne określanie „Ogólnych warunków sprzedaży BIBUS MENOS Sp. z o.o.”, dostępnych na naszej stronie internetowej i regularnie aktualizowanych.

Sprawniejszą obsługę naszych klientów oraz współpracę z dostawcami gwarantują wprowadzone w firmie nowoczesne systemy – ERP oraz CRM.

Staramy się również weryfikować naszych obecnych i potencjalnych podwykonawców i dostawców pod kątem ich społecznej odpowiedzialności, etycznego prowadzenia biznesu (np. sprawdzanie rodzaju zatrudnienia w firmach podwykonawczych i wybór tych, które zapewniają pracownikom umowy o pracę).

Dodatkowo posiadamy Certyfikat ISO 9001 - czyli normę ukierunkowaną na:

 • orientację na klienta
 • przywództwo
 • zaangażowanie ludzi
 • podejście procesowe
 • wsparcie w identyfikowaniu procesów, systemowe podejście do zarządzania
 • ciągłe doskonalenie
 • rzeczowe podejście do podejmowania decyzji
 • wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami

 

Więcej informacji na temat prowadzonych przez nas działań w zakresie społecznej odpowiedzialności, można znaleźć klikając w poniższy przycisk:

 

Zachęcamy również do zapoznania się z naszym Raportem Odpowiedzialności Społecznej:

BIBUS MENOS w liczbach:

• 24 lata doświadczenia w Polsce 

• 71 lat doświadczenia holdingu, z którego czerpiemy wiedzę 

• Kilkadziesiąt uznanych światowych marek, których jesteśmy głównym polskim dystrybutorem 

• 120 pracowników, nieustannie podnoszących kwalifikacje

• 50 000 artykułów w ofercie 

• 25 000 wystawianych faktur rocznie

• 3 800 aktywnych klientów

• 2 000 m² hal produkcyjnych 

• 20 000 m³ kubatury magazynowej 

• 9001 – norma ISO – jakość ponad wszystko!