BIBUS MENOS NOWOŚCI - Dział Filtracji

W tym wydaniu: 

  • Konstruowanie systemów filtracji gazów i cieczy

W tej edycji Newslettera działu projektowo-produkcyjnego prezentujemy skonstruowane przez BIBUS MENOS Sp. z o.o. układy, których rolą jest filtracja mediów.

W ostatnim okresie dział projektowo-produkcyjny, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie, wykonał wiele projektów układów filtrujących, oczyszczających różne media. W bieżącej edycji Newslettera prezentujemy wykonywane przez naszą firmę systemy oczyszczania powietrza i oleju.

Układy odpowietrzenia zbiorników magazynowych mączki kamienia wapiennego

Dział projektowy zrealizował cztery projekty konstrukcji układów odpylania z pulsacyjnym systemem oczyszczania na potrzeby firmy IMOS w EDF Wybrzeże – EC Gdańsk i EC Gdynia, EDF ZEW Kogeneracja S.A. – EC Wrocław i EDF – EC Kraków. 

Układ filtruje powietrze z procesu transportu pneumatycznego i aeracyjne. Powietrze następnie jest odprowadzane do atmosfery, dopuszczalne zapylenie w takim przypadku nie przekracza 10 mg/Nm3. Układ zaprojektowano w taki sposób, że pyły wytrącone w filtrze odprowadzone są grawitacyjnie do zbiornika magazynowego. Filtr został wyposażony w system regeneracji pneumatycznej zasilanej sprężonym powietrzem. Cały układ odpylania jest nadzorowany przez system DCS.

W skład systemu wchodzi: 

  • Filtr z wkładami patronowymi
  • Zdwojony układ wentylatorów
  • Instalacja rurowa. 

Najważniejsze parametry techniczne:

Wydajność 450-9000 m3/h
Powierzchnia filtracji 138 m2
Obciążalność i prędkość filtracji 65 m3/m2/h
Wkłady filtracyjne CJ325/1500/806FC/23 (poliester)
Zawartość pyłu za filtrem < 10 mg/m3
Dokładność filtracji 5 μm – klasa 3 wg ISO 8573.1
Łączna moc silników 45 kW
Napięcie zasilania 400 V

 

Instalacja wyposażona została również w króćce do pomiaru zapylenia oraz do zabudowy aparatury AKPiA.

Układy zaopatrzono w dwa wentylatory wyciągowe, jeden pracujący oraz - włączający się automatycznie w przypadku awarii - rezerwowy. W trakcie  projektowania  staramy się przewidzieć możliwe problemy pracy układów i uwzględniamy w naszych projektach systemy zabezpieczające, a kiedy uznamy to za to konieczne, układy rezerwowe. Wszystko to ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy i trwałości naszych konstrukcji.

Instalacja odpylania i centralnego odkurzania

W ramach dużego projektu dla jednej z największych firm chemicznych na świecie, dział zaprojektował i zbudował układ filtrujący, którego rolą jest eliminacja nadmiernego zapylenia pyłem kwasu tereftalowego C6H4(COOH)2). Układ zaopatrzony został w szereg zabezpieczeń przeciwwybuchowych do strefy 22.

Długoletnie doświadczenie zespołu pozwala naszej firmie na podejmowanie się konstruowania układów filtrujących, wymagających specjalistycznych zabezpieczeń z powodu pracy ze środkami niebezpiecznymi lub w trudnych warunkach.

System składał się z dwóch niezależnych instalacji:

  • aspiracji taśmy wibratora wagopakowarki big bag dla zbierania otrzepów,
  • instalacji sieci centralnego odkurzacza dla obiektu magazynu i stanowisk napełniania big bagów oraz stanowiska oczyszczania tzw. zwrotów.

Obie części układu zaopatrzone są w oddzielne filtry zaprojektowane na bazie filtrocyklonu pulsacyjnego Typ BM-CSO1818E –LEWY-V/D2 oraz Typ BM-CSO1818E -PRAWY-V/D2 o powierzchni filtracyjnej 11,5 m2.  Membrana filtracyjna została specjalnie dobrana dla potrzeb filtracji pyłów kwasu tereftalowego i regenerowana jest w cyklu automatycznym programowalnym sprężonym powietrzem. Filtry wyposażone zostały w kolektory dekompresyjne z przeponą oraz czujniki bezpieczeństwa i przepływu.

Instalacja orurowania sieci odkurzacza centralnego składa się z systemu dwóch kolektorów i rur, o łącznej długości 140 m, z gniazdami przyłączeniowymi do podłączenia rur elastycznych z różnego typu wymiennymi ssawkami. Całość orurowania wykonana została ze stali kwasoodpornej.

Odseparowane pyły transportowane są gromadzone w big bagu o pojemności 1,0 m3, zawieszonym na specjalnie do tego celu skonstruowanym zadaszonym stanowisku zewnętrznym, zaopatrzonym w czujnik zapełnienia worka.

Dane specjalistyczne:

  ASPIRACJA ODKURZANIE
Podciśnienie robocze Pa 4500 50000
Moc silnika kW 11,0 15,0
Prędkość obrotowa silnika 1/min 2930 2925
Wydajność m3/min 60 10,1
Napięcie zasilające 400 V 400 V
Zapotrzebowanie na energię elektryczną 32 kW 32 kW
Skuteczność odpylania w % 99,8 99,8
Emisja zapylenia g/h 25,272 25,272
Napięcie zasilania sterownika 24 V DC 24 V DC

System filtracji oleju opałowego lekkiego

Dział projektowania i produkcji wykonał dla pewnej grupy kapitałowej świadczącej usługi budowlano-montażowe, zajmującej się produkcją przemysłową, filtr przeznaczony do oczyszczania oleju opalowego lekkiego, stosowanego do rozruchu kotła węglowego w elektrociepłowni.

Zadaniem filtra jest zapewnienie odpowiedniej klasy czystości lekkiego oleju opałowego stosowanego do rozruchu kotła węglowego w zakładzie energetycznym. Maksymalne ciśnienie robocze filtra wynosi 22 bar (w fazie testów filtr został poddany próbie na ciśnienie 31.5 bar). Zakres temperatur pracy wynosi od 5 do 40 st. C.

Firma BIBUS MENOS zapewnia swoim klientom wysoki standard wykonanych zamówień. Praca nad projektem odbywa się w wielopoziomowym sytemie analizy i planowania działań, co ma na celu zrozumienie i możliwie najlepsze zaspokojenie potrzeb klienta. 

Standardem i chlubą działu projektowo-produkcyjnego jest dokładność i kompleksowość realizacji nawet najbardziej skomplikowanych zamówień. 

Filtr wyposażony jest w specjalny zgarniak służący do oczyszczania wkładu filtracyjnego z wyłapanych zanieczyszczeń. O konieczności oczyszczenia filtra informuje przetwornik ciśnienia Δp, mierzący różnicę ciśnień pomiędzy wlotem a wylotem z filtra. Zebrane zanieczyszczenia usuwane są poprzez zawór spustowy.

Modernizacja węzła kruszenia kamienia dolomitowego

Dział projektowania i produkcji na potrzeby zlecenia Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A. zaprojektował i skonstruował system odpylania z pulsacyjnym systemem oczyszczania, przeznaczony do usuwania cząsteczek z procesu wytwarzania mączki dolomitowej. 

W układzie elementy filtracyjne stanowią wkłady patronowe z poliestru antystatycznego, o łącznej powierzchni 92 m2, pokrytego PTFE, dzięki czemu zapewniono mu odporność na pyły zawilgocone. Filtr zaopatrzono w automatyczny system oczyszczania sprężonym powietrzem, stąd niewymagane jest zaangażowanie operatora.

Układ filtracyjny zaopatrzony jest w wentylator o mocy 5,5 kW i sprężu 2800 Pa. Zastosowane rozwiązanie techniczne zapewniło sprawność oczyszczania powietrza rzędu 4500m3/h.

Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą przycisków i przełączników umieszczonych na elewacji obudowy, wewnątrz której umieszczone są wszystkie elementy układu zasilania i sterowania. Sama praca układu przebiega w pełni automatycznie.

Dyrektor Techniczny

Marcin Kismanowski
tel. +48 58 660 95 96
mob. +48 608 424 003
mk@bibusmenos.pl

Mechanik Serwisu

Łukasz Szymanek
tel. +48 58 660 95 94
serwis@bibusmenos.pl