BIBUS MENOS NOWOŚCI - Dział Automatyki

System SCADA/HMI PROMOTIC

MICROSYS spol. s r.o. to czeska firma założona w 1991 roku, której siedziba mieści się w Ostrawie. BIBUS MENOS jest wieloletnim dystrybutorem oprogramowania PROMOTIC, umożliwiającego tworzenie systemów SCADA. Ponadto wykonujemy aplikacje zgodnie z indywidualnymi potrzebami i wymaganiami naszych klientów.

SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) to systemy wykorzystywane do sterowania, monitorowania, wizualizowania oraz alarmowania w procesie technologicznym. Systemy SCADA są skalowalne i mogą przetwarzać tysiące zmiennych w zależności od złożoności procesu. PROMOTIC to kompleksowe narzędzie wykorzystywane do tworzenia aplikacji do różnych sektorów przemysłu.

PROMOTIC to odpowiednie rozwiązanie dla różnych gałęzi przemysłu, m.in.:

 • Energetyka – elektrownie cieplne, elektrownie wodne, rozdzielnie,
 • Rejestrowanie ruchu pojazdów,
 • Huty – piece, koksownie, walcownie,
 • Ekologia – oczyszczalnie ścieków, monitoring emisji, odpylanie, 
 • Telemetria – stacje uzdatniania wody, gazownie, kopalnie, sieci dystrybucji ciepła,
 • Pomiary i regulacja – energia elektryczna, ciepło, woda, gaz,
 • Przetwórstwo żywności – browary, mleczarnie, młyny, cukrownie,
 • Gospodarka cieplna – kotłownie,
 • Przemysł chemiczny,
 • Badania i rozwój,
 • i wiele innych.

PROMOTIC:

 • Można użytkować z licencją komercyjną, która jest dystrybuowana w formie klucza sprzętowego lub programowego,
 • Można użytkować w trybie FREEWARE – bez konieczności zakupu klucza,
 • Przeznaczony jest dla Windows 10/8/7/Vista/XP/Embedded/2003-16Server i nowszych,
 • Cechuje się przyjaznym interfejsem do wytwarzania aplikacji.

System PROMOTIC zawiera wszystkie niezbędne elementy do tworzenia systemów monitorowania i sterowania:

 • Edytor aplikacji – cechujący się hierarchiczną, drzewiastą strukturą obiektów,
 • Biblioteka gotowych obiektów PROMOTIC,
 • Język programowania: VBScript,
 • Edytor paneli,
 • Biblioteka wektorowych grafik technologicznych,
 • Obiekty graficzne z możliwością konfiguracji,
 • Trendy,
 • Alarmy i zdarzenia,
 • Drivery komunikacyjne do PLC,
 • Administracja użytkowników, system logowania,
 • Wbudowane interfejsy: XML, OPC, DDE, ActiveX,
 • Interfejs dostępu do baz danych ODBC i SQL.

Edytor aplikacji to podstawowe narzędzie do tworzenia aplikacji w systemie PROMOTIC. Służy do definiowania algorytmów, tworzenia struktury obiektów oraz ustawiania ich właściwości. Edytor paneli umożliwia tworzenie grafiki przy pomocy nieograniczonej ilości elementów. Oprogramowanie umożliwia wprowadzenie indywidualnych właściwości danych obiektów. Kolor, pozycja, wielkość, wartość i inne właściwości obiektu można powiązać z dowolnym źródłem danych. PROMOTIC umożliwia użytkownikowi zdalne przeglądanie aplikacji przy użyciu przeglądarek internetowych. Użytkownik ma dostęp do przebiegu trendów, alarmów i zdarzeń w czasie rzeczywistym. Dane w aplikacji internetowej chronione są za pomocą nadawania uprawnień i ustalania użytkowników.

PROMOTIC umożliwia pełną integrację systemu wraz z innymi produktami programowymi za pomocą wbudowanych standardowych interfejsów, takich jak: XML, ActiveX, ODBC, ADO, OPC, DDE, TCP/IP oraz WEB.

Realizacje BIBUS MENOS z wykorzystaniem PROMOTIC:

System telemetryczny na pojeździe szynowym

Na system składają się dwie kabiny operatorskie, komputer przemysłowy, drukarka, dwie kamery, sterownik oraz urządzenia komunikacyjne i pomiarowe. Wśród głównych komponentów wyróżnić można: system operacyjny, serwer Audio-Video, aplikacja typu serwer, aplikacja kliencka oraz interfejsy do komunikacji z panelami dotykowymi. 

Zadaniem aplikacji typu serwer jest obsługa wszystkich interfejsów komunikacyjnych oraz odczyt i zapis bazy SQL. Serwer systemu centralnego zapewnia dostęp do wszelkich informacji z pojazdu, umożliwia konfigurację i eksport danych do programów pakietu MS OFFICE takich jak Word czy Excel. Połączenie sieciowe LAN realizuje komunikacje pomiędzy panelami operatorskimi umieszczonymi w kabinie A i kabinie B oraz jednostką centralną pojazdu. Ponadto połączona siecią LAN drukarka łączy się z komputerem przemysłowym umożliwiając wydruk danych. Sterownik PLC wyposażony w port USB wykorzystuje do komunikacji protokół CAN do odczytu informacji z czujników, a także do sterowania układem hydraulicznym, pneumatycznym, napędowym. SCADA wykorzystuje protokół http do komunikacji z przeglądarkami internetowymi.

System monitoringu mediów

W naszej ofercie znajduje się również projektowanie i wdrażanie systemów monitoringu mediów. Wprowadzenie tych systemów ma na celu umożliwienie kontroli zużycia mediów np.: woda, gaz, energia elektryczna, sprężone powietrze, ciepło. Dodatkowo możliwe jest kontrolowanie parametrów w procesie technologicznym np.: temperatura, przepływ, poziomy, prędkość, objętość, masa. Dobieramy oraz dostarczamy urządzenia pomiarowe, wykonawcze, a także wykonujemy instalację zbierającą dane pomiarowe. Wykorzystując SCADA PROMOTIC tworzymy przejrzysty i spójny system reprezentujący dane aktualne i archiwalne procesu produkcyjnego. Zapewniamy rozwiązanie wykonane indywidualnie zgodnie z wymaganiami i wytycznymi klienta.