10-lecie członkostwa w AHK

W tym roku mija 10-lecie naszego członkostwa w AHK - Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Z tej okazji chcemy podziękować Izbie za lata współpracy, która zapewniła nam wiele możliwości rozwoju, nawiązanie cennych relacji oraz wymianę wiedzy i doświadczeń z innymi firmami członkowskimi.