Certyfikat realizacji publicznych kampanii edukacyjnych

Szanowni Klienci,

W oparciu o obowiązujące ustawy Grupa Kapitałowa Biosystem zrealizowała w 2017 akcje edukacyjne, skierowane do użytkowników produktów w opakowaniach, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów. 

Akcje te odbyły się w ramach „Włącz Eko Wyobraźnię” – kompleksowej i długofalowej kampanii informacyjno-edukacyjnej o tematyce związanej z racjonalną gospodarką odpadami, zachęcającej do selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów.

Działania w ramach kampanii zostały zaplanowane tak, by aktywnie angażować podmioty uczestniczące w „łańcuchu recyklingu”, wśród których znajdują się przedsiębiorstwa, firmy zajmujące się odzyskiem i recyklingiem, producenci opakowań, sprzętu elektronicznego i elektrycznego, baterii i akumulatorów oraz samorządy lokalne, a przede wszystkim mieszkańcy. 

Miło nam poinformować, że dzięki udziałowi w akcji otrzymaliśmy certyfikat realizacji publicznych kampanii edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska w roku 2017.

Dziękujemy!