Pomoc w realizacji praktyk studenckich w ramach Komitetu IAESTE

Szanowni Klienci,

BIBUS MENOS od lat wspiera rozwój studentów, realizując w ramach swojej działalności programy praktyk studenckich.

Dlatego cieszymy się, że mogliśmy pomóc Komitetowi Lokalnemu IAESTE przy Politechnice Gdańskiej w realizacji międzynarodowej wymiany studentów w ramach praktyk studenckich w roku akademickim 2015/ 2016.

Tegoroczne praktyki zostały zorganizowane dla studenta ze Szwajcarii, który dzięki nim mógł nie tylko rozwinąć umiejętności zawodowe i językowe, ale także poznać kulturę naszego miasta i kraju. 

Wystawiając ofertę praktyk umożliwiliśmy również wyjazd na praktykę zagraniczną studentom Politechniki Gdańskiej oraz zdobycie przez nich bezcennego doświadczenia zawodowego.

Wzięcie udziału w wymianie było dla naszej firmy również cennym doświadczeniem. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać rozwój studentów na rynku pracy.