Współpraca z Conradinum

W poniedziałek 24 lutego nasza firma, reprezentowana przez p. Magdalenę Stankiewicz - Prezesa Zarządu oraz p. Adama Gotartowskiego - Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych, podpisała porozumienie o współpracy z CONRADINUM, reprezentowanym przez p. Dyrektora Andrzeja Butowskiego.

Tym samym BIBUS MENOS będzie realizować praktyki i staże dla uczniów w zawodach: Technik mechatronik, Technik mechanik - Innowacja "Projektowanie 3D" oraz Mechatronik.

Cieszymy się, że możemy wspierać uczniów w poszerzaniu ich wiedzy i przygotowaniu do przyszłej kariery zawodowej!