Dyrektor Techniczny

Marcin Kismanowski
Telefon :+48 58 660 95 96
Mobile :+48 608 424 003
mk@bibusmenos.pl

Specjalista ds. Automatyki

Marek Itrych
Telefon :+48 58 660 77 17
Mobile :+48 532 467 955
itr@bibusmenos.pl