Kierownik Działu Techniki Szynowej

Tomasz Barwicki
Telefon :+48 58 660 95 75
Mobile :+48 600 489 733
tba@bibusmenos.pl

Kierownik Biura Handlowego Katowice

Damian Pradela
Telefon :+48 32 203 98 86
Mobile :+48 662 161 934
dp@bibusmenos.pl

Główny Specjalista ds. Infrastruktury Tramwajowej

Krzysztof Ledwoń
Telefon :+48 32 203 98 88
Mobile :+48 600 289 111
kl@bibusmenos.pl

Doradca Handlowy

Łukasz Michalski
Telefon :+48 32 721 28 20
Mobile :+48 664 792 217
lmi@bibusmenos.pl