CENTRALNY UKŁAD ODKURZANIA I ASPIRACJI

Dane techniczne układu sterowania

 • Dwuprzyciskowe kasetki sterownicze rozmieszczone w strefie ATEX 22
 • Dedykowany sterownik ASCO, do kontroli procesu oczyszczania wkładów filtracyjnych
 • Szafa zasilająco-sterownicza do napędów wentylatora oraz dmuchawy, odpowiednio 11 kW i 15 kW
 • Dwa tryby sterowania: zdalne oraz lokalne
 • Sterowanie podajnikami odfiltrowanego pyłu (napędy w strefie ATEX 22)

Centralny układ odkurzania i aspiracji - prezentacja realizacji

Zadaniem systemu centralnego odkurzania i aspiracji jest likwidacja nadmiernego zapylenia na linii załadunku kwasu tereftalowego do BIG BAG oraz w magazynie gotowego wyrobu.

Wykonany układ sterowania umożliwia obsługę:

 • Napędów wentylatorów
 • Napędów podajników celkowych
 • Zaworów strzałowych przeznaczonych do regeneracji wkładów filtracyjnych
 • 24 kasetek sterowniczych

Zakres zadania obejmował:

 • Wykonanie dokumentacji projektowej
 • Dobór i montaż AKPiA
 • Prefabrykację rozdzielnicy sterowniczej
 • Montaż przewodów zasilających i sterowniczych
 • Pomiary odbiorcze instalacji
 • Montaż rozdzielnicy i kasetek sterowniczych na obiekcie
 • Rozruch technologiczny układu.

Wszystkie kasetki sterownicze oraz przewody do nich doprowadzone zostały dostosowane do pracy w strefie zagrożenia wybuchem ATEX 22. Główna rozdzielnica zasilająco-sterownicza umieszczona poza strefą zagrożenia wybuchem została wykonania w oparciu o komponenty następujących producentów:

 • Aparatura łączeniowa: EATON
 • Aparatura pulpitowa: EATON
 • Przekaźnik programowalny Logo: SIEMENS
 • Zasilacz 24 VDC Sitop: SIEMENS
 • Przekaźniki: PHOENIX CONTACT.

Dyrektor Techniczny

Marcin Kismanowski
tel. +48 58 660 95 96
mob. +48 608 424 003
mk@bibusmenos.pl