ELEKTRO-HYDRAULICZNY UKŁAD NAPĘDOWY WALCARKI

Prezentacja realizacji

 • Sterowanie wysuwem siłownika z dokładnością do 0,01 mm
 • Napęd główny 55 kW, zasilany przez Soft Start SMC-3 Allen Bradley
 • Sterownik Mitsubishi FX3G
 • Sterownik dedykowany SD7 Wandfluh
 • Przetwornik wysuwu BTL-7 prod. Balluff z komunikacją po protokole SSI
 • Sterowanie prędkością wysuwu siłownika hydraulicznego
 • Pulpit sterowniczy wyposażony w aparaturę serii RQM

Opis realizacji i zakres prac

Prezentowany układ realizuje sterownie napędami urządzenia przeznaczonego do walcowania odkuwek aluminiowych oraz stalowych. Napęd walcarki stanowią dwa siłowniki hydrauliczne zasilane z układu pompowego o mocy 55 kW. Układ zapewnia sterowanie prędkością siłownika poziomego, sterowanie położeniem silnika precyzyjnego z dokładnością do 0,01 mm, zasilanie i sterowanie silnikiem elektrycznym zapędu pomp, monitoring zanieczyszczenia filtrów.

Zakres prac obejmował:

 • Wykonanie dokumentacji projektowej
 • Dobór i montaż AKPiA
 • Prefabrykację rozdzielnicy sterowniczej
 • Prefabrykację pulpitu sterowniczego
 • Montaż urządzeń oraz okablowania na obiekcie
 • Implementację oprogramowania aplikacyjnego na sterownik PLC
 • Rozruch technologiczny układu

Elektro-hydrauliczny układ napędowy walcarki - szczegóły

Układ sterowania wykonany został w oparciu o sterownik PLC serii FX firmy Mitsubishi. Sterowniki serii FX znalazły zastosowanie w ponad 9 mln. aplikacji na całym świecie. Sterowniki serii FX dzięki modułowej budowie dają możliwość łatwej rozbudowy systemu, dostępne są również moduły liczne komunikacyjne zapewniające kompatybilność z urządzeniami różnych producentów.

Pętla automatycznej regulacji położenia siłownika precyzyjnego zrealizowana została na dedykowanym sterowniku SD7 dostarczonym przez szwajcarską firmą Wandfluh w komplecie z hydraulicznym zaworem proporcjonalnym. Do pomiaru wysuwu siłownika wykorzystano liniał BTL-7 prod. Balluff, zapewniający dokładność do 0,01 mm zabudowany w cylindrze siłownika hydraulicznego. Komunikacja pomiędzy sterownikiem SD7, a liniałem odbywa się po protokole SSI, natomiast między sterownikiem SD7 zadajnikami w pulpicie sterowniczym za pomocą analogowych sygnałów prądowych w standardzie 4-20 mA.

Asynchroniczny silnik klatkowy napędzający zestaw pomp hydraulicznych zasilany jest przez układ łagodnego rozruchu (Soft start) serii SMC-3 produkcji Allen Bradley. Soft start zapewnia nastawialne rampy rozruchu i zatrzymania silnika, a także natychmiastowe zatrzymanie awaryjne. Soft starty serii SMC-3 posiadają wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe W celu zabezpieczenia układu od zwarć zastosowano rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami topikowymi o charakterystyce typu gR.

Dyrektor Techniczny

Marcin Kismanowski
tel. +48 58 660 95 96
mob. +48 608 424 003
mk@bibusmenos.pl

Mechanik Serwisu

Łukasz Szymanek
tel. +48 58 660 95 94
serwis@bibusmenos.pl