System odpylania dla branży spożywczej

Jedną z realizacji firmy BIBUS MENOS był system odpylania dla branży spożywczej. Rolą zaprojektowanego układu jest eliminacja nadmiernego zapylenia mąki wykorzystywanej przy produkcji pierogów. System zaopatrzony został w szereg zabezpieczeń przeciwwybuchowych do strefy 22. Cała odpylnia została osadzona na specjalnie zaprojektowanej konstrukcji tak, aby pod urządzeniem mógł odbywać się ruch m.in. wózka widłowego. 

Membrana filtracyjna została dobrana specjalnie dla potrzeb filtracji i regenerowana jest w cyklu automatycznym programowalnym sprężonym powietrzem. Filtr natomiast został wyposażony w klapę przeciwwybuchową z membraną oraz czujniki bezpieczeństwa.

Instalacja orurowania odpylni składa się z rur w systemie Jacob o łącznej długości 60 mb. Instalacja wyposażona została w zasuwy regulacyjne oraz specjalnie wykonane ssawki do poszczególnych punktów ssawnych. Całość orurowania wykonana została ze stali kwasoodpornej.

Odseparowane dzięki systemowi odpylania pyły są transportowane i gromadzone w specjalnie zaprojektowanym pojemniku. Całość systemu zaprojektowano w taki sposób, aby jego obsługa była jak najprostsza. Z tego też względu układ został w możliwie jak największym stopniu zautomatyzowany.

Opis działania:

Zapylone powietrze odciągane jest z punktów ssawnych linii technologicznej do produkcji pierogów poprzez instalację aeracyjną. Zapylone powietrze trafia do filtra patronowego, gdzie następuje separacja cząstek stałych z powietrza. 

Oczyszczone powietrze odprowadzane jest do atmosfery. Natomiast pyły wytrącone w filtrze patronowym odprowadzone są grawitacyjnie do pojemnika (poprzez dozownik klapowy). Zapylenie powietrza wylotowego jest nie większe niż 2 mg/mN3. Filtr wyposażony został w system regeneracji pneumatycznej wkładów zasilany sprężonym powietrzem. Cały układ odpylania nadzorowany jest przez układ automatyczny znajdujący się w centrali. 

Powietrze po oczyszczeniu w filtrze patronowym jest usuwane na zewnątrz za pomocą wentylatora wyciągowego. Wentylator zainstalowany jest na wibroizolatorach. Silniki napędowe wentylatora nie mają możliwości regulacji obrotów (brak falownika), w związku z czym wydajność instalacji odpylania przesypów i punktów zasypu materiałów sypkich linii technologicznej, regulowana jest zasuwami znajdującymi się przy przyłączach.

Do instalacji łączących i wydmuchowych należą wszystkie komponenty wymagane do jej zabudowy i prawidłowego funkcjonowania i są to m.in.: 

 • kompensatory
 • podparcia lub podwieszenia
 • przepustnice i inna armatura
 • uszczelki
 • elementy złączne i mocujące
 • pojemnik na mąkę.

Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu klient odzyskuje 400 kg mąki na zmianę (8 h). 

Dane techniczne:

 • wydajność: 3000 m3/h
 • materiał centrali filtracyjnej: ANSI 304
 • ilość wkładów: 4 sztuki
 • łączna powierzchnia filtracyjna: 48 m2
 • materiał filtracyjny: poliester pokryty teflonem
 • wyposażenie: dozownik klapowy, pojemnik na pył, przesiewacz, obijaki pneumatyczne.
loading...

Kierownik Biura Handlowego Wrocław

Sławomir Służyński
tel. +48 71 325 61 27
mob. +48 692 498 897
ssl@bibusmenos.pl