Systemy odpylania do pyłu i skrawków papieru

Z końcem 2017 roku Dział Projektowy firmy BIBUS MENOS zrealizował projekt systemów odpylania wraz z odciągiem gorącego powietrza oraz układem transportu skrawków papieru dla lidera produkcji komponentów z branży motoryzacyjnej. Cały układ wykonany zgodnie z dyrektywą ATEX.

W skład całego systemu oraz każdego etapu wchodzą także instalacje rurowe wykonane ze stali czarnej o podwyższonej odporności na ścieranie, malowane proszkowo. Dodatkowo na całość składają się wszystkie niezbędne zabezpieczenia przeciwwybuchowe, dozowniki celkowe oraz wentylatory ssące. 

Wykonywany projekt obejmował cztery etapy:

I. Odpylanie „suche” wraz z odciągiem skrawków papieru

Układ składa się z dwóch centrali filtracyjnych z wkładami patronowymi o wydajności 44 000 m3/h oraz wstępnego separatora skrawków. System zapewnia odprowadzenie pyłów oraz skrawków papieru z maszyn znajdujących się na hali produkcyjnej zakładu. 

Podstawowe dane techniczne:

 • wydajność całkowita 44 000 m3/h
 • powierzchnia filtracyjna: 736 m2
 • moc pojedynczego wentylatora: 37 kW

II. Separacja mokra pyłu po szlifowaniu

System składający się z dwóch tzw. „odpylni mokrych”.

Opis działania:

Cząstki rozproszone w strumieniu gazu stykają się z płynem myjącym, z którym mają zostać związane. Konieczne jest do tego wytworzenie jak największej powierzchni międzyfazowej pomiędzy gazem (powietrzem) a cieczą. Następuje przekierowanie strumienia gazu. Wskutek bezwładności cząstki poruszają się w kierunku powierzchni cieczy i tam ma miejsce ich związanie lub przyłączenie. 

W separatorze za pomocą siły odśrodkowej ma miejsce oddzielenie cząsteczek cieczy niosących pył od powietrza. Oczyszczone powietrze jest wydmuchiwane króćcami czystego gazu. 

Płyn myjący wraz z włączonymi cząsteczkami kurzu spływa do zbiornika osadowego, a oddzielony pył opada, tworząc osad.

Podstawowe dane techniczne pojedynczej odpylni:

 • wydajność: 9000 m3/h
 • spręż całkowity: 4000 Pa
 • moc: 18,5 kW
 • ATEX: tak

III. Odciąg gorącego powietrza

Do odciągu gorącego powietrza z hali produkcyjnej zastosowano wentylator wyciągowy, który po szczegółowych obliczeniach został umieszony na dachu.
Wentylator połączony został rurociągiem przesyłowym o średnicy od ø600 do ø200 mm. Instalacja rurowa wykonana w system rur zwijanych typu „spiro” została zaizolowana termicznie.

Podstawowe dane techniczne wentylatora:

 • wydajność: 20 000 m3/h
 • spręż całkowity: 3000 Pa
 • moc: 22 kW
 • poziom hałasu: 75 dBA


IV. Układ transportu pyłu oraz skrawków papieru do prasokontenera

Ostatnim etapem całego projektu było zamontowanie przenośników ślimakowych pod lejami zsypowymi odpylni. Zadanie wymagało dużej precyzji wykonania z uwagi na ograniczenia gabarytowe oraz konieczność dostosowania się przyłączem do istniejącego prasokontenera. Dodatkowo wymiary oraz waga poszczególnych przenośników wymagało wykonanie specjalnej konstrukcji oraz „wanny” na silnik z przekładnią, które zostały umieszone poniżej poziomu posadzki. 

Układ składa się z dwóch przenośników ślimakowych przyłączonych do celek zrzutowych. Pył oraz skrawki papieru transportowane są pod kątem do prasokontenera. 

Podstawowe dane techniczne przenośników ślimakowych:

Przenośnik 1)

 • ciężar urządzenia: 2020 kg
 • długość koryta: 7300 mm
 • rodzaj koryta: koryto A400 x 6 mm
 • materiał: S235JR
 • wykonanie ciężkie
 • nosiwo: włókno papierowe

Przenośnik 2)

 • ciężar urządzenia: 1320 kg
 • długość koryta: 4500 mm
 • rodzaj koryta: koryto A400 x 6 mm
 • materiał: S235JR
 • wykonanie ciężkie
 • nosiwo: włókno papierowe

Największa zaletą całego systemu jest fakt, że jest to układ modułowy. Aktualnie trwają rozmowy dotyczące rozbudowy o kolejny moduł filtracyjny pozwalający zwiększyć wydajność systemu do 70 000 m3/h.

Kierownik Biura Handlowego Wrocław

Sławomir Służyński
tel. +48 71 325 61 27
mob. +48 692 498 897
ssl@bibusmenos.pl