Działalność CSR w obszarze komunikacji:

  • Pełna informacja o misji, wizji znajduje się na stronie: Misja i Wizja.
     
  • Promowanie działań CSR wśród pracowników i w mediach (informacje o działalności naszej firmy w zakresie zaangażowania społecznego).
     
  • Konsultowanie i uwzględnianie postulatów pracowników (najlepsze są nagradzane premiami i wdrażane w firmie).

 


SUPPORTING YOUR SUCCESS –

dążymy do wspierania działalności naszych klientów, pomagając im pokonywać coraz to wyższe progi efektywności prowadzonego biznesu. Pracownicy BIBUS MENOS Sp. z o.o. aktywnie realizują w praktyce to, co jest ukryte w słowie „menos” (z greckiego – usposobienie prowadzące człowieka do sukcesu).