Działalność CSR w obszarze ochrony środowiska:

 • Informatyzacja procesów mająca na celu zmniejszenie produkcji makulatury.
   
 • Redukcja zużycia mediów, poprzez wykorzystanie szeregu unowocześnień w naszej nowej siedzibie (budynek inteligentny).
   
 • Proekologiczne zarzadzanie odpadami zapewniające odpowiednie segregowanie, powtórne wykorzystanie lub utylizację.
   
 • Racjonalny system zarzadzania odpadami niebezpiecznymi, w celach utylizacyjnych korzystanie wyłącznie z usług firm certyfikowanych.
   
 • Podnoszenie świadomości ekologicznej naszych pracowników.
   
 • Oferowanie produktów przyjaznych środowisku - posiadamy dział poświęcony tej tematyce: Technologie ochrony środowiska.


SUPPORTING YOUR SUCCESS –

dążymy do wspierania działalności naszych klientów, pomagając im pokonywać coraz to wyższe progi efektywności prowadzonego biznesu. Pracownicy BIBUS MENOS Sp. z o.o. aktywnie realizują w praktyce to, co jest ukryte w słowie „menos” (z greckiego – usposobienie prowadzące człowieka do sukcesu).