Działalność CSR w obszarze relacji z dostawcami/klientami:

  • Klarowne i regularnie aktualizowane „Ogólne Warunki Sprzedaży w BIBUS MENOS Sp. z o.o.” dostępne na naszej stronie internetowej.
     
  • Poprawa relacji z klientami poprzez wdrożenie systemu CRM.
     
  • Weryfikacja podwykonawców/dostawców pod kątem ich społecznej odpowiedzialności, etycznego prowadzenia biznesu (np. sprawdzanie rodzaju zatrudnienia w firmach podwykonawczych i wybór tych, które zapewniają pracownikom umowy o pracę).
     
  • Certyfikat ISO 9001 - czyli norma ukierunkowana na: orientację na klienta, przywództwo, zaangażowanie ludzi, podejście procesowe, wsparcie w identyfikowaniu procesów, systemowe podejście do zarządzania, ciągłe doskonalenie, rzeczowe podejście do podejmowania decyzji, wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami.


SUPPORTING YOUR SUCCESS –

dążymy do wspierania działalności naszych klientów, pomagając im pokonywać coraz to wyższe progi efektywności prowadzonego biznesu. Pracownicy BIBUS MENOS Sp. z o.o. aktywnie realizują w praktyce to, co jest ukryte w słowie „menos” (z greckiego – usposobienie prowadzące człowieka do sukcesu).