Działalność CSR w obszarze relacji z pracownikami:

 • Kreowanie partycypacyjnego modelu zarządzania przedsiębiorstwem, poprzez udział pracowników w planowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju. W roku 2015 powstały „Strategia Komunikacji” oraz „Strategia Sprzedaży” stworzone przez naszych pracowników, którzy przez kilka miesięcy pracowali nad tymi projektami w grupach.
   
 • Regularne przeglądy zarządzania pozwalające analizować m.in. potrzeby pracowników i stale ulepszać naszą firmę.
   
 • Zrównoważone zarzadzanie kapitałem ludzkim, poprzez przygotowanie wszystkich niezbędnych narzędzi typu: szczegółowe opisy stanowisk, ogólnodostępny schemat organizacyjny, prowadzenie okresowych ocen pracowników ściśle powiązanego z systemem premiowym, plan szkoleń i rozwoju pracowników.
   
 • Dofinansowania do programów sportowych i socjalnych (program dofinansowania kart BENEFIT, system premii świątecznych, dofinansowania do zakupu podręczników i  wakacji, pomoc pracownikom w trudnej sytuacji materialnej).
   
 • Ogólnodostępny dysk sieciowy zawierający wszystkie informacje dotyczące regulaminów firmowych z zakresu systemu wynagrodzeń, premii, świadczeń itd.
   
 • Dbałość o respektowanie praw człowieka. Polityka równouprawnienia.


SUPPORTING YOUR SUCCESS –

dążymy do wspierania działalności naszych klientów, pomagając im pokonywać coraz to wyższe progi efektywności prowadzonego biznesu. Pracownicy BIBUS MENOS Sp. z o.o. aktywnie realizują w praktyce to, co jest ukryte w słowie „menos” (z greckiego – usposobienie prowadzące człowieka do sukcesu).