Aplikacja o pracę

Formularz zgłoszeniowy - BIBUS MENOS

Error message
Job
Dane personalne
captcha
Proszę sprawdzić czy wypełniono wszystkie wymagane pola oznaczone gwiazdką *

Pamiętaj - do aplikacji dołącz klauzulę:

"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji".

W procesie rekrutacyjnym poszukiwania nowych pracowników w pierwszej kolejności sprawdzamy naszą bazę danych.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIBUS MENOS Sp. z o.o., 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 18
2) Kontakt do Administratora: +48 58 660 95 70, info@bibusmenos.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od końca bieżącej rekrutacji.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.