MagicsRP MATERIALISE

Oprogramowanie Magics RP jest przyjaznym użytkownikowi kompleksowym programem do edycji plików STL oraz przygotowania pliku bezpośrednio pod wydruk 3D. Magics RP odznacza się dużą kompatybilnością – pozwala na obsługę standardowych formatów CAD typu IGES, VDA, STEP a także na import chmury punktów.

1. Import Pliku

Dzięki MagicsRP możesz zaimportować praktycznie każdy format CAD 3D wraz z kolorami oraz orientacją modelu. 

2. Naprawa i przygotowanie pliku

Edytor pliku STL pozwala na naprawę problemów wynikających z zaimportowania pliku oraz na analizę modelu pod kątem poprawności wydruku.

3. Edycja danych

Dzięki oprogramowaniu MagicsRP edycja danych jest bardzo intuicyjna, można w łatwy sposób pociąć model na kawałki, dodać logo, numer seryjny, wydrążyć materiał z modelu oraz połączyć obiekty.

4. Przygotowanie platformy pod wydruk

MagicsRP posiada narzędzia do szybkiego duplikowania modeli, orientacji w przestrzeni oraz tworzenia tzw. stref wolnych od budowy modelu.

5. Drukuj idealne modele

MagicsRP daje pewność, że wydruk będzie najwyższej jakości. MagicsRP daje także możliwość obejrzenia poszczególnych warstw, sprawdzenia czy modele nie kolidują ze sobą podczas wydruku oraz pozwala na generowanie raportów dotyczących modeli. 

Funkcje:

 • Optymalizacja orientacji modelu względem platformy podmodelowej 
 • Dokładna wizualizacja, wykrywanie błędów, edytowanie i naprawa pliku 
 • Generowanie dodatkowego suportu (zabezpiecza przed złamaniem podczas wyjmowania) 
 • Wymiarowanie, dzielenie części na mniejsze bądź łączenie 
 • Dodawanie standardowych elementów formy 
 • Generowanie na podstawie modelu STL geometrii gniazd a nawet całych form wtryskowych 

Zalety:

 • Mniejsze koszty produkcji 
 • Przyspieszony proces projektowania 
 • Efektywne wykorzystanie pełnej pojemność komory wydruku 
 • Oszczędność czasu potrzebnego na obróbkę pliku (automatyczne i intuicyjne funkcje oprogramowania) 
 • Minimalizacja zużycia materiałów eksploatacyjnych (właściwe ułożenie modeli). 

Możesz ściągnąć 30-dniową wersję MagicsRP ze strony software.materialise.com/downloads

loading...

Inżynier Serwisu

Wojciech Olszewski
tel. +48 58 660 77 01
mob. +48 608 575 140
wo@bibusmenos.pl