miniMagics MATERIALISE

MiniMagics to specjalna nieodpłatna wersja oprogramowania Magics RP. Zawiera podstawowe funkcje takie jak: importowanie plików STL, magics lub mgx, 20 krotna kompresja pliku STL, sprawdzenie poprawności pliku STL. Pozwala również na zwymiarowanie modelu oraz dodanie adnotacji tekstowych. Program bezpłatnie można pobrać z poniższego linka:

Funkcje:

  • Import oraz eksport plików .STL, .magics i .mgx 
  • 20-krotna kompresja pliku STL 
  • Możliwość obracania, przybliżania oraz sprawdzenia poprawności części 
  • Wykrywanie błędów w pliku STL (błędne krawędzie, odwrócone trójkąty) 
  • Dokonywanie pomiarów części (wymiary, powierzchnia, liczba błędów) 
  • Dodawanie napisów na częściach 

Zalety:

  • Mniejsze koszty produkcji 
  • Przyspieszony proces projektowania i dostarczenia wyrobu na rynek 
  • Kompresja pliku STL – oszczędność czasu i miejsca 
  • Efektywniejsza komunikacja pomiędzy osobami zaangażowanymi w projekt 
loading...

Inżynier Serwisu

Wojciech Olszewski
tel. +48 58 660 77 01
mob. +48 608 575 140
wo@bibusmenos.pl