Technologia PolyJet - wykorzystuje ciekłe żywice fotopolimerowe utwardzane światłem UV

Technologia PolyJet w wersji Triple-Jet stanowi wysoko zawansowaną oraz elastyczną, multi-kolorową i multi-materiałową technologię wydruku 3D, wśród maszyn fotopolimerowych typu SLA, MJM, DLP, CLIP i ich pochodnych.

Zalety stosowanie technologii PolyJet oraz Triple-Jet

  • najszersze spektrum materiałów modelowych, oferujących transparentność oraz bogatą gamę własności mechanicznych
  • wysoka rozdzielczość i dokładność powierzchni, dzięki ultra cienkim warstwom nakładanego materiału
  • możliwość budowania elementów z materiałów biozgodnych
  • możliwość łączenia kilku materiałów w jednym procesie druku 3D oraz na jednym złożeniu funkcjonalnym
  • szybkie tempo modelowania niewielkiej liczby detali
  • możliwość budowania elementów wielobarwnych na drukarkach 3D serii Connex3
  • ze względu na wysoką jakość powierzchni istnieje możliwość budowania prototypowych wkładek do form wtryskowych, co pozwala na tanie i szybkie wytworzenie krótkiej serii wydruków z materiału finalnego, tj. polipropylen
  • dokładność wymiarowa na poziomie od +/-0,1 mm do +/-0,3 mm w zależności od wielkości detalu i jego geometrii
  • łatwość obsługi i możliwość pracy  na maszynach w warunkach biurowych

Opis działania technologii PolyJet

W technologii PolyJet, a także w jej rozwinięciu, czyli PolyJet Matrix i Triple-Jet stosowane są ciekłe żywice fotopolimerowe utwardzane światłem UV, które nakładane są warstwowo, podobnie jak w wielkoformatowych drukarkach 2D przez głowice piezoelektryczne. Jest to jedna z najbardziej dokładnych metod w technologii druku 3D, ponieważ pozwala na tworzenie elementów z ultra cienkich warstw, o grubości 16 - 32 mikrometry. Wykorzystywanym tutaj materiałem podporowym jest specjalna żywica natryskiwana przez oddzielną grupę głowic, która po zestaleniu usuwana jest wodą pod ciśnieniem lub poprzez rozpuszczenie w wodzie o odczynie zasadowym (maszyna Objet Eden 260VS oraz Connex). PolyJet nie wymaga naświetlania wtórnego po procesie wydruku, w przeciwieństwie do technologii SLA i DLP. Każda warstwa jest w pełni naświetlona oraz usieciowana, dzięki czemu bezpośrednio po oczyszczeniu struktur podporowych wydrukowane modele są gotowe do testów i prezentacji.

  

Zasada działania maszyn pracujących w technologii PolyJet.

Najnowsze maszyny z serii Connex3 potrafią obecnie łączyć w jednym procesie 3 materiały do druku 3D, uzyskując nawet do 82 materiałów o różnych kolorach oraz własnościach mechanicznych. Zarówno  sztywne materiały symulujące PC czy ABS, jak i materiały naśladujące poliolefiny (czyli polipropylen i polietylen) oraz mieszaniny materiałowo, elastycznością przypominają termoplastyczne poliuretany, gumy i silikony. Można więc dokonać złożenia elementów, z których każda z części będzie miała inne własności mechaniczne oraz estetyczne. Jest to najbardziej skuteczna technologia szybkiego prototypownia elementów z tworzyw sztucznych, wytwarzanych metodą wtrysku wielokomponentowego. Połączenie wszystkich materiałów wyjściowych oraz materiałów cyfrowych DM, czyli Digital Materials, otrzymujemy ponad 1000 materiałów o różnorodnych właściwościach mechanicznych oraz kolorach. W technologi PolyJet Matrix oraz Triple-Jet wykorzystuje się pojęcie materiałów cyfrowych DM (Digital Materials), które są w rzeczywistości materiałami kompozytowymi, gdyż powstają w wyniku nastrzeliwania 2 lub 3 komponentów w określony matematycznie sposób, w pojedynczej warstwie utrwalanego materiału.

 

Zasada łączenia wielu materiałów w technologii PolyJet Matrix i Triple-Jet

Możliwe jest więc budowanie struktur, przykładowo o skórce z twardego temperaturo-odpornego materiału oraz z elastycznym rdzeniem, zapewniającym wysoką udarność i wytrzymałość na zginanie. Technologia PolyJet jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich jednostek, które potrzebują prototypów o wysokiej dokładności wymiarowej, o dużej szczegółowości powierzchni z własnościami elastyczności bliskimi finalnemu produktowi oraz prototypów o barwie finalnego produktu. Dla przemysłu medycznego PolyJet stanowi niezwykle atrakcyjną ofertę, ze względu na możliwość budowania modeli medycznych, które zarówno odtwarzają kształt anatomii pacjenta, jak i pozwalają na symulowanie tkanek, z wyróżnieniem najistotniejszych struktur.

 

Multimatriałowe i kolorowe części, wykonane w technologii Tripple Jet na maszynach Stratasys®

 

 z serii Connex3.

Model anatomiczny z widocznymi barwnymi naczyniami w osnowie transparentnego materiału VeroClear.

Modele dentystyczne budowane na drukarkach 3D Objet 30 Orthodesk oraz Eden260vs Dental Advantage są jednym z elementów technologicznych cyfrowej stomatologii i ortodoncji. Coraz częściej dentyści porzucają klasyczne modelowanie z odlewów gipsowych na rzecz skanerów 3D i cyfrowego projektowania stanowiących wyzwanie przypadków dentystycznych.

loading...

Specjalista ds. Systemów Szybkiego Prototypowania

Agnieszka Ejsmont–Mierzwińska
tel. +48 71 796 42 14
mob. +48 784 431 769
mie@bibusmenos.pl