Oferowane przez nas wydruki 3D wykonywane są na profesjonalnych systemach firmy Stratasys® oraz firmy EOS. Zapewniamy usługi druku 3D w zakresie następujących technologii:

 • FDM (Fused Deposition Modeling) – drukowanie 3D z tworzyw termoplastycznych
 • PolyJet – drukowanie 3D z ciekłego fotopolimeru utwardzanego światłem UV
 • SLS (Selective Laser Sintering) – drukowanie 3D z materiałów bazujących na poliamidach
 • DMLS/SLM (Direct Metal Laser Sintering) – wydruki 3D z proszków metali

Wydruki 3D wykonywane są przez nas na drukarkach 3D, które znajdują się w naszej narzędziowni, jak również na systemach należących do naszych partnerów. Dzięki temu wykonujemy drukowanie 3D na wszystkich maszynach i z wszystkich dostępnych materiałów oferowanych przez firmy Stratasys® oraz EOS. Do posiadanych przez nas drukarek 3D należą:

 • EOS Formiga P100 (technologia SLS)
 • Fortus 400mc® (technologia FDM)
 • uPrint SE Plus® (technologia FDM)
 • Connex350® (technologia PolyJet)
 • Objet30 Prime® (technologia PolyJet)

Wytwarzane przez nas wydruki 3D to nie tylko prototypy do testów wizualnych czy funkcjonalnych, ale także gotowe elementy produkcyjne, formy wtryskowe, narzędzia oraz wiele innych. Każdy wydrukowany przez nas model 3D wytwarzany jest z oryginalnych i certyfikowanych materiałów zalecanych przez producenta do danego typu maszyn. Dzięki temu każdy oferowany przez nas wydruk 3D stanowi produkt najwyższej jakości.

Wykonujemy wydruki 3D w ilościach jednostkowych, a także w małych i średnich seriach produkcyjnych. Oferujemy również post procesing elementów wydrukowanych w 3D - przykładem jest bębnowanie, szlifowanie, malowanie lub barwienie. Na życzenie klienta wykonamy także wydruk 3D w ramach innych technologii. 

Drukowanie 3D w technologii FDM

Wykonywanie wydruków 3D za pomocą technologii Fused Deposition Modeling, czyli FDM, umożliwia tworzenie wytrzymałych elementów z termoplastycznego tworzywa. BIBUS MENOS oferuje w zakresie swoich usług wykonanie wydruków 3D na profesjonalnych drukarkach 3D firmy Stratasys®. 

Technologia FDM pozwala budować prototypy funkcjonalne i modele koncepcyjne przy udziale materiałów o odpowiednich właściwościach mechanicznych i wysokiej jakości. 

Wykonujemy wydruki 3D z następujących materiałów: ABSplus, ABS-ESD7, ABSi, ASA, ABS-M30, ABS-M30i, PC, PC-ABS, PC-ISO, Nylon 12, ULTEM 1010, ULTEM 9085. 

Drukarki 3D wykorzystujące technologię FDM tworzą wydruki 3D warstwa po warstwie, nakładając nagrzany materiał termoplastyczny, doprowadzany jest poprzez dysze i wyciskany dzięki końcówce osadzonej na głowicy drukującej. Głowice drukujące dostosowane są do kilku grubości nakładanego materiału, dzięki czemu istnieje możliwość wykonania warstwy od 0,127 mm do 0,330 mm. Kiedy proces druku 3D zostaje zakończony, usuwany jest materiał pomocniczy poprzez umieszczenie wydruków 3D w komorze z roztworem wody ze specjalnym detergentem. 

Wydruki 3D w technologii PolyJet

Technologia druku 3D PolyJet umożliwia tworzenie wydruków 3D z ciekłego fotopolimeru, utwardzonego pod wpływem światła UV.

Technologia PolyJet pozwala na uzyskanie wydruków 3D o wysokiej dokładności i o skomplikowanej geometrii, a przy tym posiadających gładką powierzchnię.

Wydruki 3D w technologii PolyJet budowane są z ciekłej żywicy akrylowej, nanoszonej przez głowice drukujące na platformę roboczą i utwardzanej światłem UV. Drukowany prototyp składa się z materiału modelowego oraz podporowego. 

Systemy 3D wykorzystujące technologię PolyJet mogą pracować w 3 trybach: 

 • HS – szybki druk modeli
 • HQ – modele o wysokiej dokładności (warstwa 0.016 mm)
 • DM – możliwość łączenia materiałów

Wydruki 3D pełnią funkcję modeli zarówno poglądowych jak i funkcjonalnych. Dzięki bardzo gładkiej powierzchni i wysokiej dokładności wydruku, modele 3D z żywic akrylowych stanowić mogą podstawę do tworzenia form silikonowych. Wydruk 3D oczyszczany jest z warstwy materiału wspierającego bezpośrednio po procesie druku 3D - można go usunąć ręcznie lub za pomocą wody z myjki ciśnieniowej. 

Wydruki 3D w technologii SLS

Technologia SLS - Selective Laser Sintering, czyli selektywne spiekanie laserowe, pozwala na budowanie wydruków 3D z materiałów bazujących na poliamidach. W zakresie technologii SLS oferujemy Państwu wydruki 3D wykonane na drukarkach 3D firmy EOS. 

Posiadamy możliwość wykonania małych serii produkcyjnych, prototypów funkcjonalnych czy części zamiennych. Wydruki 3D tworzone są z proszków poliamidowych, w zakresie następujących materiałów: PA2200, PA3200GF oraz ALUMIDE. 

Wydruki 3D uzyskiwane dzięki technologii SLS, budowane są w komorze roboczej warstwa po warstwie. Wiązka lasera utwardza warstwę prochu, następnie komora obniża się o 0,1 mm i rozpoczyna nakładanie kolejnej warstwy. W technologii SLS nie występuje generowanie struktury wspierającej, zastępuje ją natomiast pozostały w wydruku niespieczony proch. Po zakończeniu procesu druku 3D modele oczyszczane są sprężonym powietrzem z pozostałości niespieczonego prochu.

Drukowanie 3D w technologii DMLS/SLM

Technologia DMLS/SLM, czyli selektywne spiekanie laserowe, umożliwia przeprowadzenie procesu druku 3D z metali. BIBUS MENOS oferuje usługi wykonania wydruków 3D w technologii DMLS/SLM na profesjonalnych drukarkach 3D firmy EOS.

Korzystając z technologii DMLS/SLM mamy możliwość tworzenia modeli funkcjonalnych, o szerokim zastosowaniu, które mogą posłużyć jako narzędzia produkcyjne, wytrzymałe detale maszyn czy formy wtryskowe. Wykorzystywane są tutaj takie metale jak: Aluminium AlSi10Mg, StainlessSteel GP1, CobaltChrome MP1, MaragingSteel MS1 oraz Titanium Ti64.

Proces powstawania wydruku 3D w technologii DMLS/SLM polega na tym, iż na powierzchni platformy roboczej rozprowadzana jest warstwa proszku metalicznego, spiekana miejscowo za pomocą wiązki laserowej. Wydruki 3D budowane są warstwa po warstwie, co pozwala na uzyskanie detali z metalu o skomplikowanej geometrii, bez konieczności korzystania ze specjalistycznych narzędzi. Powstałe w ten sposób wydruki 3D posiadają wysoką dokładność i jakość powierzchni oraz doskonałe właściwości mechaniczne metali.

Więcej informacji dotyczących usług wydruków tutaj: drukowanie 3D

Specjalista ds. Usług 3D

Karolina Bednarz
tel. +48 58 762 72 19
mob. +48 664 192 296
bk@bibusmenos.pl