Napędy Liniowe

Przesuwnik Elektryczny do Strefy ATEX

Stworzyliśmy przesuwnik elektryczny przeznaczony do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Klucz do sukcesu tkwi w połączeniu prostoty z jakością i niezawodnością wykonania, również elastycznością projektu pozwalającą na wykonywanie wielu wersji specjalnych.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników wykonaliśmy pełną dokumentację techniczną oraz przeprowadziliśmy dogłębną analizę ryzyka. Staraliśmy się uwzględnić stopień i rodzaj zagrożenia, tak aby Użytkownik świadomie stosował nasz produkt. Projektanci dokonywali obliczeń wytrzymałościowych opierając się na swoim długoletnim doświadczeniu, dlatego przesuwnik spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa (klasa ochrony IP65, certyfikat ATEX). 
Proces projektowania, wspomagany narzędziami komputerowymi, umożliwił powstanie kompletnej dokumentacji CAD, pozwalającej w przyszłości na dokonywanie szybkich modyfikacji  parametrów w szerokim zakresie.

Przesuwnik przeznaczony jest do przemieszczania liniowego zsypu. 
Znajdzie zastosowanie np.  przy sterowaniu klap, zasuw czy zaworów.

Najważniejsze parametry techniczne: 

 • prędkość wysuwania 5-40 mm/s
 • napięcie 400 V (możliwe wersje specjalne)
 • moc do 1,5 kW (w tej serii wyrobu)
 • temperatura maksymalna powierzchni 135oC
 • siła przesuwu 6000 N (w tej serii wyrobu)

Konstrukcja jest zabezpieczona przed nadmiernym nagrzewaniem poprzez:

 • obudowę przekładni wypełnioną olejem
 • przekładnię śrubową zabezpieczoną smarem syntetycznym
 • elementy ruchome osłonięte szczelną obudową IP65, wykonaną ze stali AISI 304.
 • kontrolę maksymalnych, dopuszczalnych temperatur powierzchni poprzez naklejone czujniki temperatury

Konsola Windy

Nowością, jednocześnie działów Mechatroniki i Projektowo-Produkcyjnego jest dystrybucja oraz wytwarzanie urządzeń w oparciu       o napędy liniowe firmy JIE CANG, produkowane z myślą                    o urządzeniach medycznych.

W oparciu o siłownik liniowy JC35L, powstała projektowana oraz produkowana przez BIBUS MENOS Sp. z o.o. konsola windy.

Podstawowe parametry układu:

 • Udźwig: do 3000 N
 • Prędkość podnoszenia: do 8 mm/s
 • Skok: 490 mm
 • Wymiary: 750x220x200
 • Waga: 15 kg

Zobacz również: napędy liniowe

Dyrektor Techniczny

Marcin Kismanowski
tel. +48 58 660 95 96
mob. +48 608 424 003
mk@bibusmenos.pl