Silniki do systemów oddymiających (silniki oddymiające) są odpowiednie zarówno do układów wentylacji ogólnej, jak i do warunków zagrożenia o wysokich temperaturach powietrza, służąc do zapobiegania lub opóźniania rozprzestrzeniania się pożaru, wspomagając akcje gaszenia ognia, redukując zadymienie/szkody spowodowane nagrzewaniem, a także utrzymując wyjścia awaryjne i szlaki dostępowe wolne od dymu.

  • System izolacji WISE®
  • Uniwersalność montażu
  • Specjalna konstrukcja do wysokich temperatur otoczenia
  • Zgodność z wymaganiami normy EN 12101-3