Układy Awaryjnego Odhamowania HANNING & KAHL

Podczas awarii zasilania, lub w przypadku awarii podstawowego układu hydraulicznego w wagonie tramwaju, automatycznie uruchamia się układ hamowania, zapobiegający niekontrolowanemu toczeniu się pojazdu.
Zahamowany w ten sposób pojazd nie ruszy się z miejsca dopóty, dopóki specjalny awaryjny układ nie uwolni hamulców. Urządzenie to wytwarza dodatkowe ciśnienie, w  pasywnym układzie hamulcowym pojazdu, pozwalające na uwolnienie pasywnych siodeł hamulcowych i jego dalszy ruch, w trybie awaryjnym. 
Układy te mogą działać bądź to na wszystkie hamulce bądź tylko dla wybranych wózków. 

ZASTOSOWANIE : 

  • Odhamowanie układu hydraulicznego w pojeździe w przypadku awaryjnego zablokowania hamulców.
  • Awaryjne zahamowanie pojazdem

ZALETY: 

  • Bezpieczny i sprawdzony system
  • Możliwość elektrycznego lub manualnego odhamowania
  • Wiele wariantów dla różnych typów pojazdów.
  • Serwis i części dostępne przez co najmniej 30 lat
Typ układu HP HZY-NL HZY-K100 NL/HP
Urządzenie Pompa ręczna Elektrycznie napędzany siłownik hydrauliczny Elektrycznie napędzany siłownik hydrauliczny
Pompa ręczna
Typ zabudowy Typ ramowy Kompakt kompakt
Pozycja montażu Pionowo lub poziomo Pionowo(zalecane) lub poziomo Pionowo(zalecane) lub poziomo
Miejsce montażu W pojeździe kabina kierowcy Wózek pojazdu W pojeździe
Zastosowanie Ręczne odhamowanie siodła pasywnego na pojedynczym wózku lub pojeździe Elektryczne odhamowanie siodła pasywnego na wózku Ręczne lub elektryczne odhamowanie siodła pasywnego na pojeździe
Funkcje Ręczne odhamowanie
Ręczne zahamowanie
Elektryczne zahamowanie
Elektryczne odhamowanie
Elektryczne zahamowanie
Ręczne odhamowanie
Ręczne zahamowanie
Elektryczne odhamowanie
Elektryczne zahamowanie
loading...
  • Pompy Awaryjnego Odhamowania HANNING & KAHL

Kierownik Działu Techniki Szynowej

Tomasz Barwicki
tel. +48 58 660 95 75
mob. +48 600 489 733
tba@bibusmenos.pl