HN-P System Sterowania Napędem Zwrotnicy Tramwajowej HANNING & KAHL

Mikroprocesorowy układ sterowania HN-P, firmy Hannig&Kahl jest nowoczesnym urządzeniem sterującym ruchem tramwajowym. 

Hanning & Kahl zaprojektował i zbudował swój pierwszy układ sterowania na początku lat pięćdziesiątych. Wcześniejsze układy, Hanning &Kahl budował na podzespołach innych firm, stąd mówi się, że od tej pory układy sterowania firmy Hanning&Kahl pochodzą z pierwszej ręki, od jednego dostawcy.  

W minionych dziesięcioleciach Hanning & Kahl sprzedał ponad 4500 kontrolerów sterowania, na całym niemal świecie. Układy te cały czas były rozbudowywane i unowocześniane.

Mikroprocesorowy  system sterowania  HN-P firmy Hanning & Kahl o charakterystyce przedstawionej poniżej zapewnia bezpieczne sterowanie pojazdami w następujących aplikacjach:

-jako kontroler sterownia jednej zwrotnicy
-jako kontroler sterowania dla kilku zwrotnic.
-jako kontroler sterowania sygnalizacją
-jako kontroler systemu zarządzania ruchem w zajezdni

 • System sterowania HN-P jest umieszczony we wzmocnionej szafie i może zarządzać jedną  dwoma lub nawet kilkoma niezależnymi napędami zwrotnic oraz sygnalizacją.
 • Jest przystosowany do współpracy z modułem HCS, to jest systemem komunikacji pomiędzy pojazdem i torowiskiem. Poprzez ten system realizowane jest wydawanie komend z pojazdów do zwrotnic w celu skierowania pojazdu we właściwym kierunku. Możliwe jest również wydawanie komend nastawy za pomocą innych systemów komunikacyjnych takich jak: kontakty na sieci trakcyjnej, systemów podczerwieni lub radiowych.
 • Aby zapewnić bezpieczny przejazd  przez zwrotnicę i zabezpieczyć ją przed przestawieniem podczas przejazdu tramwaju, instaluje się w torowisku obwody blokujące a w szafie odpowiedni moduł sterujący. 
 • Zastosowanie modułu blokującego zwrotnicę  umożliwia pojazdom szybszy przejazd przez zwrotnicę oraz zabezpiecza system przed przestawieniem, niezależnie od długości przejeżdżającego przez zwrotnicę pojazdu.
 • System HN-P steruje także systemem grzałek w obrębie zwrotnicy, reagując na zmianę temperatury szyny oraz temperaturę i wilgotność otoczenia. 
 • W celu efektywnego nadzoru  system, HN-P wyposażony jest  w program diagnozujący pracę poszczególnych modułów. 
 • System HN-P wyposażony jest w interfejs IFC, zapewniający zdalne zarządzanie systemem oraz zapis zdarzeń na karcie pamięci. (opcja)
 • Zdalne zarządzanie może być realizowane poprzez modem GPRS lub połączenie kontrolerów  siecią LAN.  

Podstawowym zadaniem układu sterowania jest, jak wspomniano, przełożenie zwrotnicy w zadanym kierunku. Przestawienie to musi być realizowane w niezawodny sposób, bez możliwości przestawienia jej w czasie, gdy nad nią znajduje się tramwaj. W kontrolerze zastosowano system dwukanałowy, który działa na zasadzie niezależnego odbioru sygnału sterującego z dwóch osobnych kanałów.  Gdy jeden z kanałów z jakichkolwiek powodów przekaże inną informację niż drugi, cały system wyłączy się, wskazując stan awarii.Za pasywne wykrywanie tramwaju w rejonie rozjazdu oraz zablokowanie systemu w momencie gdy jest on w rejonie zwrotnicy, odpowiadają systemy blokad torowych. Hanning&Kahl stosuje trzy typy pasywnych systemów wykrywania tramwaju. System działający na zasadzie zwarcia osiowego, (tzw HFP) wykrywający pojazd w obszarze  odizolowanego odcinka torów, poprzez zmianę rezystancji w momencie pojawienia się w tym obszarze pojazdu szynowego. Drugim niezależnym systemem, jest system detekcji masy pojazdu nad obszarem zwrotnicy (tzw HFK).Pierwszy z nich umieszcza się przed a drugi poza punktem zwrotnicy, uzyskując podwójne zabezpieczenie przez dwa niezależne od siebie systemy. Innym rozwiązaniem jest system stanowiący kombinację dwóch wcześniej przedstawionych (tzw HSK). Przejeżdżający pojazd zwiera poprzez osie dwie szyny, co generuje sygnał zajętości zwrotnicy. Do utrzymania tego sygnału nie jest wymagane ciągłe zwarcie osiowe lecz wystarczy tłumienie układu rezonansowego spowodowane wykryciem metalowej masy pojazdu. 

Informacje o realizowanych przez kontroler operacjach sterujących są transmitowane i wizualizowane na  sygnalizatorze LED dając motorniczemu informację o statusie zwrotnicy.  
Bardzo ważnym elementem kontrolera jest także układ sterowania ogrzewaniem, który  automatycznie reaguje na zmianę temperatury szyny w obrębie zwrotnicy oraz temperatury powietrza i wilgotności w obszarze kontrolera. System ten działa całkowicie niezależnie od systemu sterującego kontrolera, posiada swój niezależny system bezpiecznikowy, osobno dla każdego elementu grzewczego. Wszystkie operacje realizowane przez kontroler mogą być zapisywane na karcie pamięci w rejestratorze zdarzeń. Zależy to od sposobu podłączenia różnych elementów systemu, które chcielibyśmy monitorować.  
Sterownik ten można wykorzystać nie tylko do sterowania pojedyncza zwrotnicą. Coraz częściej stosuje się je do sterowania grupą zwrotnic tramwajowych, zarówno na skrzyżowaniach jak i w specjalnych układach komunikacyjnych, jak zwężenia z dwóch do jednego toru lub w zajezdniach. Na uwagę zasługuje fakt, że rozwiązania te nie wymagają prostego mnożenia modułów lecz pozwalają optymalizować ich pracę przez wykorzystanie ich wewnętrznej architektury. Pozwalają również na łączenie ich  w sieci. Cały układ sterujący połączony w sieć ma ten sam  stopień bezpieczeństwa, SIL-3, jak pojedynczy kontroler.    
Należy podkreślić, że kontroler HN-P tak jak napęd spełnia wymagania norm unijnych w zakresie bezpieczeństwa AK6,  SIL-3 (DIN 19250/Mu8004) EMV89/336/EEC wersja 93/68/EEC
Dwukanałowość pracy wszystkich funkcjonalnych modułów oraz zastosowanie niezależnych obwodów blokad decydują o spełnieniu  wymogów bezpieczeństwa SIL-3.

ZASTOSOWANIE :

 • Sterowanie pojedynczą zwrotnicą
 • Sterowanie kilkoma zwrotnicami
 • Sterowanie rozjazdami w zajezdniach
 • Sterowanie sygnalizacją
 • Sterowanie ogrzewaniem zwrotnic
 • Sterowanie układami zabezpieczeń torowych zapobiegających przestawieniu się zwrotnicy podczas przejazdu przez nią pojazdu szynowego.
 • Rejestrator zdarzeń

ZALETY:

 • Szeroki zakres zastosowań
 • Dwukanałowa struktura modułów funkcjonalnych 
 • Kompletne rozwiązanie z jednego źródła
 • Niezawodność
 • Skalowalność 

Parametry:

Dane zakres
Napięcia robocze AC230V lub AC 400V (3 fazy) AC120V lub AC 208V (3fazy) DC 600/750 V
Napięcie sterujące DC 24V
Pobór prądu 40 W
Zakres pracy w temperaturach -25°C do +70°C
   
loading...
 • Kontroler do Sterowania Pojedynczym Napędem HN-P HANNING & KAHL
 • Kontroler do Sterowania Wieloma Napędami Zwrotnic HANNING & KAHL
 • Sterowanie Napędami Zwrotnic HANNING & KAHL
 • Sterowanie Napędami Zwrotnic HANNING & KAHL

Kierownik Działu Techniki Szynowej

Tomasz Barwicki
tel. +48 58 660 95 75
mob. +48 600 489 733
tba@bibusmenos.pl