Sterowanie Ruchem na Pojedynczym Torze HANNING & KAHL

Sterowanie ruchem szynowym na zwężeniu szlaku z toru podwójnego na pojedynczy.
Zwężenia torowisk z toru podwójnego na pojedynczy, na którym odbywa się ruch dwukierunkowy są ciekawym przykładem zastosowania kontrolerów sterowania zwrotnic i sygnalizacji. Bywa, że korzystanie z toru podwójnego jest niemożliwe z przyczyn technicznych, bądź na pewnym odcinku jeden tor jest wyłączony z ruchu na skutek robót. Są to miejsca gdzie trudno jest przewidzieć częstotliwość ruchu i tym samym zastosować sterowanie sygnalizacją o stałych  sekwencjach pracy.
Hanning & Kahl proponuje rozwiązania w których:
Dwa kontrolery zostały połączone ze sobą za pomocą magistrali sieciowej, gdzie jeden odpowiada za bezpieczeństwo w obszarze pojedynczej zwrotnicy (Slave) a sygnały sterujące wydawane są przez jednostkę nadrzędną (Master)

Operacje sterujące sygnalizacją mogą być  realizowane:

 • poprzez kontakty na trakcji 
 • poprzez obwody w szynach
 • system komunikacji HCS

ZASTOSOWANIE :

 • Zwężenia szlaków z toru podwójnego na pojedynczy
 • Niestrzeżone przejazdy szynowo drogowe
 • Zwężenia ulic podczas robót drogowych (instalacje tymczasowe)
 • Przejścia dla pieszych przy przystankach 

ZALETY:

 • Bezpieczny i sprawdzony system
 • niezawodny system
 • prosty w użytkowaniu 
loading...
 • Sterowanie Ruchem na Pojedynczym Torze HANNING & KAHL

Kierownik Działu Techniki Szynowej

Tomasz Barwicki
tel. +48 58 660 95 75
mob. +48 600 489 733
tba@bibusmenos.pl