Spotkanie ekspertów Grupy BIBUS z dziedziny pneumatyki

Spotkanie ekspertów Grupy BIBUS z dziedziny pneumatyki za nami.
Tym razem mieliśmy zaszczyt gościć kolegów i koleżanki w naszej polskiej centrali w Gdańsku. Przez dwa dni nasi specjaliści pogłębiali na warsztatach wiedzę pod okiem naszych dostawców z firm CKD CORPORATION, Matrix mechatronics i PTM mechatronics GmbH.
Bardzo dziękujemy za przybycie oraz wymianę doświadczeń!

---

A meeting of experts from the BIBUS Group in the field of pneumatics is over.
This time, we had the honour of entertaining colleagues in our Polish central office in Gdańsk. For two days, our specialists were learning within workshops under the eye of our suppliers from such companies as CKD CORPORATION, Matrix mechatronics and PTM mechatronics GmbH.
We would like to thank all very much for coming and exchanging experience!