Odpowiedzialność Społeczna BIBUS MENOS

Nie tylko cele biznesowe, ale i otoczenie buduje organizację, którą obecnie jest BIBUS MENOS.

Dlatego społeczna odpowiedzialność biznesu jest trwale związana z działalnością firmy i wyznawanymi przez nas wartościami, a podstawy CSR wpisane są w nasze codzienne funkcjonowanie. 

Dbamy o swoje otoczenie, tak samo jak o każdy inny aspekt przyjętej przez nas strategii. Szanujemy i uwzględniamy w swoich działaniach interesy społeczne, aspekty środowiskowe oraz dobre relacje – te z interesariuszami, jak i z pracownikami firmy. 

Wiemy, jak istotna jest popularyzacja działań CRS poprzez informowanie o nich, dlatego przedstawiamy Państwu różne aspekty naszych inicjatyw, dzięki którym kształtujemy warunki dla zrównoważonego rozwoju społecznego, ekonomicznego i staramy się dbać o lepsze jutro.

Działalność charytatywna

Potrzeba udziału w działaniach charytatywnych na stałe zakorzeniła się w filozofii naszej firmy. Pomagamy zarówno bezpośrednio, zbierając i przekazując niezbędne środki dla organizacji charytatywnych lub prywatnych przedsięwzięć, jak również w sposób pośredni poprzez udział w akcjach gromadzących fundusze na szczytne cele. Jesteśmy wdzięczni naszym pracownikom za zaangażowanie, liczny udział oraz inicjatywę w zakresie niesienia pomocy potrzebującym.

Przedstawiamy wybrane organizacje i działania, które mieliśmy możliwość i przyjemność wesprzeć na rzecz wsparcia potrzebujących:

Nasze inicjatywy

W ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu naszej firmy regularnie realizujemy wiele społecznych inicjatyw, służących dobru tej otaczającej nas, jak i dalszej społeczności. Integrujemy się w ramach lokalnych oraz branżowych Izb, Stowarzyszeń, Związków i innych podmiotów, wśród których można wymienić:

  • Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną
  • Business Centre Club
  • AHK - Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową
  • Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE
  • Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych
  • Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej

Dzielimy się swoją wiedzą i wykorzystujemy nasze możliwości, by służyć – przyjmujemy uczniów na staże, pomagamy realizować inicjatywy naukowe i kulturowe oraz wspieramy inne projekty ważne dla nas, naszych pracowników oraz otaczającej nas społeczności. 

Ochrona środowiska

Wiemy, jak w obecnych czasach potrzebna jest ochrona środowiska naturalnego. Dlatego wprowadzamy w ramach naszej firmy proekologiczne działania oraz inwestycje minimalizujące wpływ na środowisko. Racjonalnie gospodarujemy zasobami naturalnymi i odpadami:

  • Redukujemy zużycie mediów wprowadzając szereg unowocześnień w naszej siedzibie, tj. nowoczesny system pomp ciepła o korzystnym współczynniku COP równym 4,5:1, centrale wentylacyjne z systemem odzysku ciepła na poziomie 80%, czy też systemy oświetlenia LED generujące 70% oszczędności energii w stosunku do standardowych źródeł światła.
  • Wprowadzamy energooszczędne źródła zasilania – panele fotowoltaiczne oraz stacja ładowania pojazdów elektrycznych.
  • Ograniczamy zużycie makulatury poprzez wprowadzenie usługi e-faktury oraz ciągłą informatyzację procesów wewnętrznych. 
  • Prowadzimy proekologiczne zarzadzanie odpadami – odpowiednie segregowanie, powtórne wykorzystanie lub utylizację. W celach utylizacyjnych korzystamy wyłącznie z usług firm certyfikowanych.

Poza zrównoważonym zarządzaniem surowcami, podnosimy również świadomość ekologiczną naszych pracowników i klientów, a także wdrażamy ekologiczne produkty i usługi do naszej oferty.

Relacje i komunikacja

Jak każda inna aktywność w zakresie CSR, również odpowiedzialność gospodarcza jest dla nas ważnym obszarem działań. Prowadzimy cykliczne badania satysfakcji klienta oraz wdrażamy kanon dobrych praktyk sprzedaży. Nasza komunikacja z Klientami, Partnerami Biznesowymi jest jasna i klarowna – mamy jasno opisane Ogólne Warunki Sprzedaży i warunki korzystania z serwisów internetowych. Prowadzimy rejestrację obsługi Klienta w ramach wdrożonego systemu ERP i CRM, co powala na sprawniejszą obsługę i przepływ informacji. Wdrożyliśmy także przejrzysty i skuteczny system zarządzania jakością – Quality Management System ISO 9000.

Tworzymy przyjazne miejsce pracy, w którym pracownicy mogą nie tylko czuć się komfortowo, ale i korzystać z wielu dodatkowych benefitów, tj. opieka medyczna czy zajęcia grupowe. Motywujemy i zachęcamy do samorozwoju poprzez udział w zapewnianych przez firmę szkoleniach, kursach językowych czy programach integracyjnych. Dbamy także o odpowiednią komunikację z pracownikami – prowadzimy klarowne opisy stanowisk, schematy organizacyjne, a wszystkie niezbędne dokumenty firmowe dostępne są na ogólnodostępnych dyskach sieciowych.

Więcej informacji na temat zapewnianych w naszej firmie benefitów, świadczeń i udogodnień dla pracowników:

Wyróżnienia i publikacje
w zakresie CSR:

Firma Dobrze Widziana

Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki"