Społeczna Odpowiedzialność BIBUS MENOS

Społeczna odpowiedzialność naszej firmy jest wynikiem przyjętej strategii i opiera się na zasadach dialogu społecznego oraz rozwiązań korzystnych dla otoczenia. 

Nasza działalność w zakresie CSR obejmuje: 

  • dbałość o relacje z personelem oraz z dostawcami i klientami, poprzez klarowną komunikację i dążenie do realizacji potrzeb interesariuszy
  • troskę o środowisko naturalne
  • zaangażowanie społeczne poprzez aktywną działalność charytatywną i uczestnictwo w lokalnych projektach naukowych na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym

Wprowadzenie Strategii Społecznej Odpowiedzialności w BIBUS MENOS ma na celu budowanie wizerunku firmy aktywnej społecznie, przyjaznej środowisku oraz dbającej o pracowników. 

W efekcie podjętych działań wierzymy, że umocnimy swoją pozycję konkurencyjną na rynku, wzrośnie zaufanie do firmy oraz nawiążemy współpracę z nowymi klientami, którzy również przywiązują wagę do działań CSR. 

Nasza działalność CSR:

SUPPORTING YOUR SUCCESS –

dążymy do wspierania działalności naszych klientów, pomagając im pokonywać coraz to wyższe progi efektywności prowadzonego biznesu. Pracownicy BIBUS MENOS Sp. z o.o. aktywnie realizują w praktyce to, co jest ukryte w słowie „menos” (z greckiego – usposobienie prowadzące człowieka do sukcesu).