Produkcja rozdzielnic i szaf sterowniczych

Budowa szafy sterowniczej zależy od pożądanej funkcjonalności i wymagań klienta. Stawiamy duży nacisk na dostosowanie naszych rozwiązań do indywidualnych wymagań z zachowaniem odpowiednich norm i zasad.

Wszystkie szafy sterownicze dostarczane przez BIBUS MENOS są zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi normami (PN-EN 60204-1, PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3) i montowane z zachowaniem najwyższej staranności, jakości oraz terminów.


Zwraca się szczególną uwagę na wysoki standard wykonywanych produktów oraz bezpieczeństwo użytkownika końcowego. Dlatego też każde urządzenie przechodzi wewnętrzne testy i próby funkcjonalne oraz pomiary elektryczne wg normy PN-EN 60204-1.

Do badań szaf sterowniczych i budowanych urządzeń należą próby wytrzymałości elektrycznej izolacji, pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, pomiar ciągłości układu połączenia ochronnego oraz pomiar zabezpieczenia przed napięciami szczątkowymi.

Opierając się na własnym wieloletnim doświadczeniu możemy produkować szafy seryjne, jak i jednostkowe. Możemy również dostarczać rozwiązania o znaczeniu krytycznym i krótkim czasie realizacji. Modyfikacje czy modernizacje istniejących rozwiązań również są przez nas realizowane.

loading...
  • Close-up view of industrial contactors at factory.