Metoda zgrzewania impulsowego stanowi dobrą alternatywę dla klasycznych, stale ogrzewanych urządzeń zgrzewających, będących w powszechnym użyciu. Zapewnia to bardzo wydajne rozwiązania i wiele korzyści w złożonych aplikacjach zgrzewających.

Proces uszczelniania impulsowego pozwala na uniknięcie takich problemów jak niedopuszczalny stres termiczny lub gorący zgrzew, który może się otworzyć. Ciepło potrzebne do stopienia folii wytwarzane jest tylko wtedy, gdy faktycznie jest potrzebne do procesu zgrzewania. Prąd przepuszczany w tym celu przez rezystor powoduje wzrost temperatury. Gdy tylko przepływ prądu zostanie przerwany, rezystor zaczyna się ochładzać na skutek rozproszenia generowanego ciepła w otoczeniu lub urządzeniu. Ciepło stapiania, które zostało wprowadzone do folii zostaje ponownie usunięte, a zgrzew jest chłodzony.

Uszczelnianie impulsowe ma kilka innych zalet w porównaniu z metodą zgrzewania kontaktowego:

  • Niższe zużycie energii – w metodzie zgrzewania impulsowego energia elektryczna jest wymagana tylko podczas etapu nagrzewania w procesie zgrzewania
  • Brak czasów nagrzewania lub chłodzenia – urządzenia zgrzewające sterowane impulsowo posiadają nieznaczne czasy nagrzewania i schładzania, gdy maszyna jest uruchamiana lub zatrzymywana, w porównaniu do alternatywnej metody kontaktowej.

RESISTRON czy CIRUS? Dwa alternatywne procesy zgrzewania impulsowego folii z tworzywa sztucznego

Każda z tych technologii stanowi doskonałą alternatywę dla uszczelniania tworzyw termoplastycznych. Skutecznie współdziałanie regulatora temperatury RESISTRON z taśmą zgrzewającą oraz fakt, że wszystkie elementy w pętli sterowania są indywidualnie określone przez ROPEX, gwarantują optymalny stosunek czasu zgrzewania do czasu chłodzenia dla danej temperatury zgrzewania. 

Dzięki specjalnej konstrukcji urządzeń CIRUS, w połączeniu z regulatorem temperatury UPT dostosowanym do tej technologii, generowane impulsy grzewcze są prawie idealne. W szczególności technologia CIRUS zapewnia szybkie tempo nagrzewania i chłodzenia, co skutkuje bardzo krótkimi czasami procesu łączenia termicznego folii termoplastycznych. 
Szczegółowe opisy obu procesów znajdują się na stronach – RESISTRON i CIRUS.