Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.bibusmenos.pl. Administratorem w/w strony internetowej jest BIBUS MENOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Spadochroniarzy 18 w Gdańsku (80-298), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000085523, posiadającą nr NIP 5861998965 i nr BDO 000002995, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 PLN. Dane kontaktowe: nr. telefonu 58 660 95 70 oraz adres e-mail info@bibusmenos.pl (dalej jako Administrator).

W niniejszej Polityce Prywatności i Plików Cookies słowa pisane dużą literą otrzymują poniższe znaczenie:

Administrator: BIBUS MENOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Spadochroniarzy 18 w Gdańsku (80-298), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000085523, posiadającą nr NIP 5861998965 oraz nr BDO 000002995.

Strona: strona internetowa posiadająca adres www.bibusmenos.pl

Użytkownik: każdy podmiot korzystający ze Strony

§ 1

Podstawa, cel i zakres przetwarzania Danych Osobowych

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza Newsletter dostępnego na Stronie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażona przez niego zgoda.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator zapewnia Użytkownikowi poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na newsletter.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator posiada wysokiej klasy zabezpieczenia Strony oraz rozbudowaną Politykę Bezpieczeństwa, która reguluje wewnętrzne procedury ochrony przetwarzanych danych osobowych przed nieuprawnionym do nich dostępem.
 7. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  a) prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
  b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 8. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotowi FreshMail Sp. z o. o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków – w celu korzystania z systemu mailingowego Fresh Mail, służącego do przesyłania newslettera.

§ 2

Technologie, Pliki Cookies, Logi Serwera

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika, z którego nastąpiło logowanie na stronę Administratora.
 2. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora, natomiast Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu Użytkownika oraz uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że Użytkownik może w swojej przeglądarce internetowej ustawić blokadę przechowywania plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Jednakże w takiej sytuacji mogą wystąpić problemy z prawidłowym funkcjonowaniem Strony na urządzeniu Użytkownika.
 4. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  - Doubleclick by Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  - Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
  - SalesManago, Benhauer sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków
 5. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, iż ma on możliwość usunięcia plików cookies przechowanych na jego urządzeniu.
 6. Administrator ponadto informuje, że korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 7. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 8. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 9. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 10. Administrator informuje, że w transmisji danych stosuje system kodowania SSL (Secure Socket Layer).