Polityka jakości

Nasza firma systematycznie pracuje nad umacnianiem swojej pozycji na rynku dostawców elementów i układów pneumatyki, mechatroniki, hydrauliki siłowej, automatyki, techniki szynowej oraz drukarek 3D.

Naszym celem, obok działalności handlowej, jest doradztwo techniczne oraz interdyscyplinarne rozwiązywanie zagadnień przemysłowych, obejmujące projektowanie, produkcję i serwis dostarczanych urządzeń. Wyróżnia nas kompleksowa oferta, unikalna na polskim rynku, oraz zdolność do podejmowania się zadań trudnych i skomplikowanych.

Stawiane sobie cele zamierzamy osiągnąć poprzez:

  • wykorzystanie naszego wieloletniego doświadczenia i wiedzy naszych ekspertów
  • współpracę z szerokim zakresem renomowanych dostawców, opartą na partnerskich relacjach
  • korzystanie z nowoczesnych zasobów - infrastruktury, parku maszynowego oraz narzędzi pracy
  • zapewnienie naszym pracownikom dobrych warunków pracy, możliwości samorealizacji i rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz motywowanie ich do wykorzystania tego potencjału

Dzięki wyżej wymienionym działaniom jesteśmy w stanie zagwarantować naszym klientom trwałe relacje i profesjonalną obsługę, oferując produkty i usługi wysokiej jakości, nowoczesne i bezpieczne.

System Zarządzania Jakością stosowany w BIBUS MENOS Sp. z o.o. jest wdrożony i doskonalony zgodnie z wymaganiami normy ISO serii 9001. Dbamy o jego skuteczne funkcjonowanie wewnątrz organizacji oraz stale monitorujemy związane z nim procesy, stawiane cele i zadania, analizując wyniki i podejmując niezbędne działania zmierzające do doskonalenia. Nieustannie pracujemy nad naszą jakością, by wspólnie z klientami osiągać sukces w biznesie.

Poniżej znajdą Państwo politykę jakości sygnowaną przez Zarząd BIBUS MENOS Sp. z o.o.:

Już od kilkunastu lat jednostka DNV Business Assurance audytuje cyklicznie nasz system zarządzania, co oznacza, że na bieżąco dbamy o zachowanie wysokiej jakości naszych usług i ciągle się doskonalimy.

„Już od kilkunastu lat zarządzamy firmą opierając się na wytycznych normy ISO 9001. Regularna recertyfikacja naszego systemu zarządzania jakością potwierdza to, że jesteśmy firmą, która stara się zapewnić swoim pracownikom przyjazne miejsce pracy, dostawcom – partnerskie relacje, a klientowi – rzetelną analizę jego potrzeb, kompetentną obsługę i odpowiednią do jego wymagań realizację zamówienia”.

Magdalena Stankiewicz

Prezes Zarządu