Impulsowy system uszczelniający RESISTRON do tworzyw termoplastycznych

Nowoczesne opakowania muszą spełniać coraz wyższe wymagania jakościowe i wizualne. Coraz Szybsze cykle muszą być zgrane z cieńszymi, a tym samym bardziej wrażliwymi rodzajami folii, które są obecnie w użyciu. To sprawia, że jeszcze trudniej jest zagwarantować powtarzalny proces zgrzewania.

System zgrzewający RESISTRON opracowany przez ROPEX to kompletna konfiguracja systemu składająca się z kilku komponentów specyficznych dla danego zastosowania. Dwa najważniejsze elementy to regulator temperatury RES i narzędzie do zgrzewania RES. Komponent do zgrzewania RES to listwa zgrzewająca z odpowiadającą przeciw-listwą, które są dopasowane do indywidualnego zastosowania. Łącząc go z pozostałymi elementami systemu, można uzyskać niestandardową konfigurację systemu.