Certyfikat realizacji publicznych kampanii edukacyjnych

Szanowni Klienci,

Miło nam poinformować, że nasza firma otrzymała drugi rok z rzędu certyfikat realizacji publicznych kampanii edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska, tym razem za rok 2018.

Certyfikat otrzymują firmy zaangażowane w akcje edukacyjne prowadzone przez Grupę Kapitałową Biosystem S.A. w ramach „Włącz Eko Wyobraźnię” – kompleksowej i długofalowej kampanii informacyjno-edukacyjnej o tematyce związanej z racjonalną gospodarką odpadami, zachęcającej do selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów.

Działania w ramach kampanii zostały zaplanowane tak, by aktywnie angażować podmioty uczestniczące w „łańcuchu recyklingu”, wśród których znajdują się przedsiębiorstwa, firmy zajmujące się odzyskiem i recyklingiem, producenci opakowań, sprzętu elektronicznego i elektrycznego, baterii i akumulatorów oraz samorządy lokalne, a przede wszystkim mieszkańcy. 

Więcej informacji na temat kampanii:

Dziękujemy za otrzymany certyfikat i cieszymy się, że nasze działania przyczyniają się dbania o środowisko naturalne.