Po raz kolejny znaleźliśmy się w corocznym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. W 22. edycji zaprezentowano 1046 działań podjętych przez 266 firm, w tym BIBUS MENOS. 

Raport wydawany jest od 2002 roku i stanowi przegląd aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w obszarze zrównoważonego rozwoju. Podsumowuje najważniejsze kwestie związane z ESG w danym roku w Polsce.

O obecności BIBUS MENOS w raporcie zadecydowały dwa czynniki:

-    środowiskowy

BIBUS MENOS zainstalował panele fotowoltaiczne o mocy 170 kWp na terenie firmy. Główną korzyścią wykonania instalacji paneli fotowoltaicznych było obniżenie kosztów związanych z energią elektryczną. Ponadto posiadamy stacje ładowania pojazdów elektrycznych na terenie firmy oraz flotę obejmującą samochody hybrydowe i elektryczne. W budynku zamontowano również dystrybutory filtrujące wodę dla pracowników, co pozwoliło wyeliminować używanie plastikowych butelek.

-    społeczny

BIBUS MENOS regularnie przyjmuje wycieczki uczniów w swojej siedzibie w Gdańsku, współpracując z placówkami edukacyjnymi i Fundacją Inspirujące Przykłady. Uczniowie mają okazję zobaczyć pracę firmy „od zaplecza”, zwiedzając takie miejsca jak magazyn, produkcja siłowników czy Dział Drukarek 3D. Te wizyty przynoszą liczne korzyści edukacyjne i zawodowe, motywując uczniów do bardziej zaangażowanego uczenia się i pomagając im zrozumieć związek między wiedzą a praktyką. To cenny element edukacji technicznej przygotowujący młodzież do przyszłej kariery zawodowej.

Firma po raz kolejny zorganizowała także akcję pobierania krwi we współpracy z RCKiK w Gdańsku, które udostępniło nam krwiobusa. Do akcji przyłączyły się sąsiadujące przedsiębiorstwa. Tego samego dnia pracownicy mieli szansę zarejestrować się jako dawcy szpiku w DKMS. Zebrane zostało blisko 10 litrów krwi i zarejestrowano 16 potencjalnych dawców szpiku. Głównym założeniem inicjatywy była pomoc dla osób potrzebujących wsparcia w leczeniu, jednak w efekcie zbudowaliśmy zaangażowanie społeczne w otoczeniu firmy oraz zwiększyliśmy świadomość zdrowotną wśród osób biorących udział w akcji.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem: https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2023/