Rozbudowa infrastruktury fotowoltaicznej

Kolejny krok w kierunku bardziej zielonej energii zużywanej przez naszą firmę zrobiony!

Dokonaliśmy modernizacji już istniejącej infrastruktury fotowoltaicznej dodając do niej dwa falowniki firmy SolarEdge, zapewniającej najwyższą jakość i bezpieczeństwo. Powiększyliśmy naszą dotychczasową instalację 50 kWp o 220 szt. paneli 545W, co pozwoliło nam zwiększyć jej moc z 50 do 170 kWp.

Dzięki temu możemy jeszcze lepiej dbać o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój, a nie jest to z pewnością nasze ostatnie słowo.