Zapraszamy na wydarzenie Additive Manufacturing Meeting

Serdecznie zapraszamy na konferencję Additive Manufacturing Meeting (AMM-2017), która odbędzie się 30 czerwca 2017 we Wrocławiu. 

Organizatorem spotkania jest jednostka badawcza CAMT-FPC (Centre for Advanced Manufacturing Technologies), która powstała na Politechnice Wrocławskiej. Patronat nad wydarzeniem objęło największe europejskie centrum nowoczesnych technologii Fraunhofer Gesellschaft z Drezna.

Jest nam niezwykle miło, że firma BIBUS MENOS mogła zostać partnerem strategicznym wydarzenia.

Spotkanie składać się będzie z seminarium i wystawy, a jego głównym celem będzie budowa platformy wymiany wiedzy i doświadczeń między ośrodkami naukowo-badawczymi i przemysłowymi w obszarze technologii AM. Program seminarium AMM 2017 przeznaczony jest dla osób i instytucji, które są zainteresowane rozwojem w obszarze technologii przyrostowych. 

Podział zagadnień obejmuje cztery obszary tematyczne:

  • Modelowanie – pod kątem projektowania inżynierskiego, z uwzględnieniem możliwości i ograniczeń AM, optymalizacji topologicznej wyrobów, symulacji procesów wytwórczych, analizy numerycznej (MES),
  • Materiały – rozwój nowych materiałów, badania materiałowe, kontrolę materiału wsadowego,
  • Rozwój procesów AM – optymalizacja procesów wytwórczych, modyfikacje systemów produkcyjnych, nowe procesy technologiczne, obróbka po-procesowa, kontrola i monitoring,
  • Aplikacje – przykłady wdrożeniowe, analiza kosztów, nowe trendy branżowe oraz kontrola jakości.

Wśród uczestników i prelegentów seminarium obecni będą przedstawiciele firm produkcyjnych, między innymi z branży lotniczej, samochodowej, maszyn i urządzeń, AGD, maszyn rolniczych, ośrodków badawczo-rozwojowych, a także specjaliści z zakresu wykorzystania i rozwoju technologii przyrostowych. Uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić najnowocześniejszy w Polsce uniwersytecki park maszyn.

Miejsce wydarzenia:

Strefa Kultury Studenckiej – Politechnika Wrocławska

Wrocław, Hoene-Wrońskiego J. 12

Zapraszamy do rejestracji:http://3dmeeting.pl/rejestracja/ 

Zobacz program wydarzenia:KLIKNIJ TUTAJ