Ochrona środowiska

Dbałość o ochronę środowiska już na trwałe wpisała się w naszą świadomość. Przydomowe oczyszczalnie ścieków stanowią już codzienność, a nie wyjątki. Popularne stają się zautomatyzowane oczyszczalnie przydomowe typu SBR, pozwalające na dokładną kontrolę całego procesu oczyszczania, nawet w tak małym systemie jak oczyszczalnia przydomowa. Mózgiem takiej oczyszczalni jest sterownik – kontrolujący cały cykl pracy systemu i wychwytujący nieprawidłowości, sercem natomiast – dmuchawa dostarczająca tlen bakteriom rozkładającym zanieczyszczenia organiczne. Dyfuzory zwiększają skuteczność napowietrzania – wydostające się z nich małe pęcherzyki powietrza powodują mieszanie ścieku, a jednocześnie zwiększają poziom przenikania tlenu do ścieku.

W większych oczyszczalniach cały proces się powtarza, jednak na większą skalę – odpowiednią ilość powietrza w tym przypadku zapewnią dmuchawy bocznokanałowe w połączeniu z większą liczbą dyfuzorów. 

Oferujemy komponenty mające zastosowanie w oczyszczalniach: dmuchawy (FPZ, ESAM, SECOH) do napowietrzania ścieków, sterowniki do małych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dyfuzory do systemów napowietrzania drobno-, średnio- i grubopęcherzykowego w oczyszczalniach ścieków różnej wielkości.

loading...

Menedżer Produktu

Adam Kaczmarek
tel. +48 61 842 91 27
mob. +48 602 580 222
ak@bibusmenos.pl