Przemysł drzewny

Drewno stanowi niezwykle ważny surowiec - dzięki swoim cechom użytkowym stał się najczęściej wykorzystywanym materiałem na świecie. Ze względu na rosnącą popularność rozwiązań przyjaznych środowisku i zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, obserwowany jest wzrost zapotrzebowania na produkty drewniane z recyklingu, na przykład na płyty pilśniowe (wiórowe). Rosnący popyt na drewno oraz produkty drewnopochodne prowadzi do ciągłego wzrostu globalnego rynku drzewnego, głównie w krajach takich jak Chiny, Brazylia, Indie, a także w większej części Europy.

Za rozwojem rynku drzewnego podąża także rynek maszyn stosowanych w ramach tego przemysłu, głównie maszyn do obróbki drewna, które najczęściej są wysoko zautomatyzowane. Przy optymalizacji działania tego typu maszyn szczególną uwagę zwraca się na obniżenie kosztów oraz czasu pracy, czyli skrócenie cyklu pracy i czasu przestojów. 

Wysoka konkurencyjność w zakresie przemysłu drzewnego powoduje, że często spotykane są rozwiązania optymalizujące pracę ciągłą, w której niezawodność tychże rozwiązań jest kluczowym czynnikiem. By osiągnąć jak najwyższą niezawodność producenci maszyn do przemysłu drzewnego podejmują różne, często sprzeczne decyzje. Z jednej strony instalują oni wyspy zaworowe ze zintegrowanymi modułami, wykorzystujące magistralę Fieldbus, poprawiając tym sposobem obsługę i skracając czas wymagany na okablowanie. Jednak w innych przypadkach, mając na uwadze optymalny dobór elementów, na przykład w maszynach mniej zaawansowanych, wybierane są również zawory regulacyjne.

Maszyny wykorzystywane do przerobu drewna przechodzą stale przemiany, by usprawniać sposób ich działania, dlatego funkcje przez nie oferowane są wysoko zaawansowane. Maszyny te wyróżnia wysoka szybkość działania, pozwalająca na maksymalizację wydajności w możliwie jak najkrótszym czasie. Jedno urządzenie potrafi wykonywać w tym samym momencie różne czynności, nawet w jednym procesie obróbki drewna.

Oferujemy Państwu rozwiązania firmy Camozzi, posiadającej długoletnią obecność w branży i bliską współpracę z liderami rynku. Posiadamy bogaty wybór elastycznych rozwiązań w zakresie optymalizacji całego systemu, uproszczenia systemu przewodów, a także redukcji wymiarów urządzeń, co realizowane jest przez zastosowanie fabrycznie montowanych paneli. 

Komponenty dedykowane dla przemysłu drzewnego

loading...