Modernizacja linii mieszania surowców sypkich i granulatów z surowcami płynnymi

Profil klienta

Jeden z największych amerykańskich koncernów, zajmujący się produkcją w wielu branżach, między innymi: tworzywa sztuczne, elektronika oraz przemysł farmaceutyczny. Lider na rynku europejskim w produkcji materiałów ściernych.

Temat zlecenia

Klient zgłosił się do firmy BIBUS MENOS Sp. z o.o. z zapytaniem o modernizację linii mieszania surowców sypkich i granulatów z surowcami płynnymi w jednym ze swoich z zakładów produkcyjnych, który zajmuje się produkcją materiałów ściernych.

Modernizacja polegać miała na automatyzacji procesu dozowania surowców ciekłych bezpośrednio do mis mieszalników, w których znajdują się już odważone surowce sypkie i granulaty.

Do tej pory pracownicy ręcznie, za pomocą menzurek, odmierzali zadaną według receptury ilości surowców ciekłych, a następnie dodawali je do mieszalników. Rozwiązanie to było wysoce nieefektywne.
Po pierwsze, pracownicy narażeni byli na bezpośredni kontakt z chemikaliami.
Po drugie, proces ten wymuszał zatrzymanie mieszania w celu dodania odmierzonych płynów.
Po trzecie, ręczne odmierzanie surowców płynnych z wymaganą dokładnością było niezwykle trudne do osiągnięcia.

Rozwiązanie

Firma BIBUS MENOS Sp. z o.o. wyszła naprzeciw wymaganiom klienta i zaoferowała system dozujący surowców ciekłych oraz żywic, w oparciu o pompy membranowe (do płynów) i pompę śrubową (do żywic).

Korzyści z naszego rozwiązania to:

 • Automatyzacja procesu dozowania
 • Dokładniejsze odmierzanie surowców – powtarzalność dozowania ±2%
 • Minimalizacja kontaktu pracowników z czynnikami chemicznymi
 • Wyeliminowanie strat surowców, powstałych w procesie ręcznego odmierzania
 • Zmniejszenie ilości przerw w procesie mieszania
 • Ograniczenie kontaktu wrażliwych surowców z powietrzem.

Cała instalacja dozowania w pełni współpracuje ze sterownikiem mieszalni klienta. 

Proces dozowania jest bardzo elastyczny. W zależności od wytwarzanego produktu, do mis zadać można dowolnie modyfikowaną ilość odmierzanych surowców, czy zdefiniować wykorzystanie tylko wybranych surowców, a następnie dostosować czas mieszania. Surowce mogą być dozowane wagowo, bądź objętościowo.

Zadania realizowane przez układ są następujące:

 • Sterowanie pracą układu dozującego surowce ciekłe
 • Zasilanie pomp i aparatury kontrolno-pomiarowej
 • Dostępne dwa tryby sterowania: automatyczny i ręczny
 • Dozowane dawki surowców zgodne z zadaną wartością i z wymaganą przez klienta dokładnością.

Opis działania

Membranowe pompy dozujące pobierają zadaną przez operatora masę/objętość płynów z pojemników zapasowych i dozują je bezpośrednio do mis mieszalnika. Pompa śrubowa pobiera zadaną masę żywicy z paleto-pojemnika i również dozuje ją do misy mieszalnika. Pojemniki zapasowe, zaopatrujące pompy w medium, wyposażone są w filtry napowietrzające z separatorem wilgoci.

Przed procesem mieszania pracownik wpisuje w panelu operatorskim zadane ilość surowców według receptury, a także nadaje czas mieszania po jakim dodany ma zostać kolejny surowiec. Dodawanie surowców może odbywać się w trybie: 

 • Automatycznym – zgodnie z zadanymi czasami mieszania koleje surowce dodawane są do mieszalników
 • Ręcznym – wtedy pracownik ma możliwość samodzielnego dodania surowców w odpowiednim czasie

Dyrektor Techniczny

Marcin Kismanowski
tel. +48 58 660 95 96
mob. +48 608 424 003
mk@bibusmenos.pl