System telemetryczny na pojeździe szynowym - SCADA

Układ zintegrowany z systemem do analizy i wizualizacji pomiarów pojazdu szynowego.

Możliwości systemu SCADA

 • Zbieranie informacji o pojeździe za pośrednictwem czujników
 • Przetwarzanie i archiwizacja danych pomiarowych
 • Zaczytanie historii pomiarów do tabeli
 • Wczytanie danych pomiarowych z plików CSV
 • Informacje o alarmach i zdarzeniach niewłaściwych
 • Wysyłanie wiadomości SMS z informacją o zdarzeniach
 • Komunikacja: GPS, GSM, Wi-Fi
 • Rejestracja audio i wideo trasy (przy obu kierunkach jazdy)
 • Udostępnianie danych użytkownikom rozproszonym
 • Uruchomienie aplikacji z poziomu przeglądarki WEBowej

Główne cechy systemu SCADA

 • Wygodny interfejs maszynista/obsługa systemu-układ telemetryczny
 • Intuicyjne menu boczne
 • Łączenie się z bazą Ms SQL
 • Reprezentacja danych za pomocą wykresów, słupków, zegarów
 • Dwa odporne na zarysowanie panele operatorskie
 • Sercem systemu jest komputer przemysłowy
 • Zdalny dostęp do podstawowych informacji o pojeździe
 • Monitoring i diagnostyka stanu pojazdu i poziomu zużycia podzespołów
 • Kontrola prędkości, poziomów i temperatur cieczy, poziomów ciśnień
 • Podział użytkowników na grupy dostępu

Dostępne raporty

 • Zbieranie informacji o pojeździe za pośrednictwem czujników
 • Zużycie paliwa
 • Technika jazdy
 • Analiza wykorzystania
 • Wyłączenia pojazdów
 • Dane eksploatacyjne
 • Prezentacja zleceń

System SCADA wyposażony jest w dwa panele operatorskie zapewniające komunikację pomiędzy układem telematycznym, a maszynistą/obsługą pojazdu. Użytkownicy aplikacji podzieleni są na grupy: maszynista, admin, oper, systemowy, naczelnik_stacji, naczelnik_dzialu, serwis, administrator_pkp_e, transfer.

Menu boczne znajdujące się po lewej stronie panelu umożliwia poruszanie się pomiędzy następującymi oknami: panel startowy, panel główny, układ biegowy, hydrostat, prądnica, czujniki/pantog., książka pokładowa, utrzymanie, administracja, awarie, alert. System cechuje łatwy i intuicyjny dostęp do podstawowych informacji o stanie pojazdu tj.: temperatury cieczy i olejów, poziomy ciśnień, poziomy płynów, parametry silnika, prędkość, droga, a także położenie pantografu.

Dane reprezentowane są za pośrednictwem wyświetlaczy cyfrowych i zegarów wskazówkowych z odpowiednimi oznaczeniami kolorystycznymi. Informacje o awariach i zdarzeniach niepożądanych wyświetlane są za pośrednictwem migających przycisków i wyskakujących okien z informacjami. Aplikację uruchamia się poprzez przeglądarkę WEBową po wprowadzeniu loginu i hasła.

Struktura systemu telemetrycznego

Struktura systemu składa się z: dwóch kabin operatorskich, jednostki centralnej (komputer przemysłowy), dwóch kamer, drukarki, sterownika i innych urządzeń służących do komunikacji i wykonywania pomiarów. System lokalny zawiera następujące moduły: serwer Audio-Video, aplikację typu serwer, dwa interfejsy do komunikacji z panelami dotykowymi, aplikację kliencką oraz system operacyjny w systemie lokalnym. Aplikacja typu serwer odpowiada za obsługę wszystkich interfejsów komunikacyjnych, a także odczyt i zapis bazy dBase. Aplikacja kliencka jest uruchamiana z poziomu przeglądarki internetowej. System centralny składa się przede wszystkim z aplikacji typu serwer i serwera. Aplikacja typu serwer dla systemu centralnego obsługuje wszystkie interfejsy komunikacyjne, a także odczyt i zapis bazy SQL. Serwer systemu centralnego umożliwia zdalny dostęp do informacji z pojazdu, konfigurację i eksport danych do programów tj. Word, Excel. Komunikacja paneli operatorskich kabin A i B realizowana jest za pomocą połączenia sieciowego LAN - komunikacja z jednostką centralna pojazdu. Drukarka w kabinie A komunikuje się z komputerem przemysłowym za pośrednictwem połączenia sieciowego LAN - odbiór danych do druku. Sterownik PLC do komunikacji wykorzystuje port USB i protokół CAN - odczyt informacji z czujników, sterowanie układem hydraulicznym, pneumatycznym i napędowym, komunikacja z jednostką centralną. Kamery łączą się za pomocą połączenia sieciowego LAN w celu przesyłania sygnału wideo. Pozostałe urządzenia do komunikacji wykorzystują połączenia szeregowe (np. RS-485), USB, a także Wi-Fi. System SCADA do komunikacji z przeglądarkami internetowymi wykorzystuje protokół HTTP.

System telematyczny umożliwia użytkownikowi śledzenie stanów alarmów i zdarzeń niepożądanych. Informacje te dostępne są w oknach Alerty i Awarie. Użytkownik ma dostęp do raportów dotyczących: analizy uszkodzeń, zużycia paliwa, techniki jazdy, analizy wykorzystania, wyłączenia pojazdów, danych eksploatacyjnych, prezentacji zleceń. Dane reprezentowane są za pośrednictwem słupków, przebiegów lub wyświetlaczy cyfrowych. Użytkownik wprowadza interesujący go zakres czasu, a następnie dane pobierane są z bazy danych Ms SQL i wyświetlane.