Czujniki Elobau są bezkontaktowe, nie zużywają się, nie wymagają konserwacji i są precyzyjne. Czujniki elektroniczne działają w oparciu o zasadę Halla, MEMS, magnetorezystywną lub ultradźwiękową. W ofercie znajdują się czujniki położenia na bazie kontaktronów (również do obszarów zagrożonych wybuchem).

  • Długa żywotność dzięki technologiom bezkontaktowym
  • Precyzyjny pomiar przy wysokiej rozdzielczości pomiaru
  • Szeroka gama różnych przyłączy elektrycznych
  • Wersja normalnie otwarta, normalnie zamknięta lub przełączna
  • Klasa ochrony do IP69K