Silniki do stref 21 i 22 W22Xtb zostały zaprojektowane dla maksymalizacji bezpieczeństwa i niezawodności w instalacjach do stref pyłowych zagrożonych wybuchem, klasyfikowanych do strefy 21, gdzie mogą występować przewodzące pyły albo w postaci chmury (swobodnie zawieszone w powietrzu), albo w postaci warstw (o grubości do 5 mm).

  • Obniżona temperatura powierzchni zapewnia bezpieczeństwo
  • Przewodzący materiał wentylatora zapobiega iskrom
  • Stopień ochrony IP66
  • Ochrona cieplna urządzeń (zestawy PTC)
  • System izolacji WISE®