Instalacja silników elektrycznych w strefach, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia palnych mieszanin jest niewielkie, ale może stanowić ryzyko, musi być zgodna z najbardziej wymagającymi normami bezpieczeństwa celem ochrony osób fizycznych, maszyn oraz środowiska. Zgodnie z najwyższymi normami bezpieczeństwa, silniki Ex nA/Ex tc firmy WEG można dostosowywać do różnych aplikacji, zapewniając elastyczność instalacji, łatwość obsługi, niskie koszty utrzymania oraz bezpieczeństwo.

  • Przeznaczone do strefy 2 i strefy 22 ATEX – podwójna certyfikacja
  • System izolacji WISE
  • Przeznaczone do pracy z falownikami