Silniki „Ex eb” o zwiększonym bezpieczeństwie zostały zaprojektowane celem zapobiegania wystąpienia podczas pracy (w tym podczas rozruchu i w warunkach zablokowanego stojana) łuków elektrycznych, iskier i nadmiernego przegrzewania wszystkich powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych maszyny, które mogłyby osiągnąć temperaturę samozapłonu w otaczającej strefie zagrożonej wybuchem.

  • Przeznaczone do pracy w strefie 1 i strefie 21
  • Wykonanie zgodne z VIK
  • Silniki odpowiednie do pracy z falownikami
  • System izolacji WISE