Rosnące zapotrzebowanie na bardziej kompaktowe i wydajne silniki elektryczne stwarza potrzebę opracowania nowych produktów o wyższej wydajności, jakości, niezawodności, przewyższających wymagania klientów. Z myślą o tym firma WEG wprowadziła linię silników wysokonapięciowych W50 do pracy w ciężkich warunkach. Silnik W50 zapewnia doskonałą wydajność, spełniając najsurowsze kryteria wydajności i bezpieczeństwa.

  • Duża wytrzymałość mechaniczna
  • Doskonałe odprowadzenie ciepła
  • Redukcja ilości odpadów i emisji CO2