Siłowniki z hamulcem, blokadą położenia tłoczyska

Siłowniki z hamulcem (blokadą położenia tłoczyska) umożliwiają zablokowanie tłoczyska najczęściej w skrajnych położeniach – przy wysuwie i wsuwie. Stosowane są w układach bezpieczeństwa oraz w sytuacjach, w których zachodzi konieczność zamocowania tłoczyska w określonym położeniu. Do tego celu używa się specjalnych zacisków pneumatycznych, wbudowanych w przednią głowicę siłownika.

Schematy pneumatyczne

Poniżej przedstawiamy przykładowe schematy rozwiązań z zastosowaniem siłownika z blokadą położenia tłoczyska, wspierające układ pneumatyczny w realizacji jego zadania.
 

 

Rys. 1-3: Blokada położenia tłoczyska z jednoczesnym zasileniem obu komór siłownika