Przepływomierze i mikroczujniki CKD

W ofercie CKD możemy znaleźć szeroką gamę czujników, w tym takie jak czujnik przepływu do wody, a także przepływomierz do gazów (sprężone powietrze, azot, dwutlenek węgla, argon) oraz mikroczujnik termiczny FSM do bardzo precyzyjnych aplikacji.
 
Czujniki przepływu grupa urządzeń służących do informowania, pomiaru natężenia przepływu w danym układzie. Czujniki przepływu spełniają często funkcje bezpieczeństwa ostrzegając o nieprawidłowej pracy danego urządzenia. Oferowane czujniki przepływu pozwalają na pomiar zarówno mikro przepływów na poziomie 0,25 – 10 ml jak i też 100 , 200 , 500 a nawet 16 000 Nl/min. W naszym portfolio znajdują się urządzenia do pomiaru przepływu: powietrza, azotu, argonu, dwutlenku węgla oraz wody.
 
Czujnik przepływu mogą być wyposażone w wyświetlacz za pomocą, którego można odczytać dany poziom przepływu lub bez wyświetlacza. Czujniki przepływu z wyświetlaczem lub bez przetwarzają dany poziom natężenie na sygnał analogowy, elektryczny: – 1 do 5 V lub – 4 do 20 mA.